Detail produktu

SIMD Accelerated Face Detector

Vznik: 2008

Název česky
Detektor obličejů, akcelerovaný pomocí SIMD
Typ
software
Licence
podle podmínek - licenční poplatek
Autoři
Klíčová slova
AdaBoost, WaldBoost, Klasifikace, Detekce, Detekce obličeje
Popis
Rychlý detektor objektů v obraze využívající algoritmus WaldBoost. Jako slabé klasifikátory využívá Local Rank Differences. Rychlé detekce se dosahuje vyhodnocením slabých klasifikátorů pomocí SIMD instrukcí a paralelním vykonáváním na vícejádrových procesorech. U softwaru je přiložen klasifikátor pro detekci obličejů.
Umístění
Licence
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.


V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.
Soubory
Nahoru