Detail produktu

Model of Cycling Traffic Intensity in Brno

Vznik: 2023

Název česky
Model intenzit cyklistické dopravy v Brně
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Eliáš Radoslav, Ing. (FIT VUT)
Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

cyklistika, doprava, infrastruktura, analýza dat, datový sklad, vizualizace, modelování dat, datové sady, geografické informační systémy

Popis

Oddělení dat, analýz a evaluací v Brně má přístup k několika datovým sadám o počtech cyklistů. Fakulta byla oslovena, aby vytvořila model integrující tyto zdroje pro městský úřad Odboru dopravního plánování, a získala tak přehled o tom, jak je infrastruktura každodenně využívána. Každá datová sada je agregována do jiné podkladové mapy s mírně odlišnou sítí ulic. Tato práce představuje algoritmický přístup k porovnávání ulic na základě podobnosti, procentuálního překryvu a dalších parametrů. K dispozici jsou dva algoritmy pro porovnávání geometrie založené na bodech a úsečkách geometrie, dále pak také informační dashboard vizualizující hodnoty z různých datových sad vedle sebe. Robustnost algoritmů umožňuje jejich použití v jakékoli geografické aplikaci využívající prostorová data. Dashboard poskytuje užitečné informace o cyklistické dopravě jak pro běžné uživatele, tak pro odborníky navrhující infrastrukturu města Brna.

Umístění
Licence
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru