Detail projektu

Bezpečnost informačních systémů - výzkum útoků na kryptograficky bezpečná zařízení

Období řešení: 1.1.2004 - 31.12.2006

Kód: GA102/04/0871

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Information system security - research of attacks on tamper-resistant cryptographic hardware
Typ
grant
Klíčová slova
kryptografie;bezpečný hardware;útoky
Abstrakt
Cílem projektu je výzkum bezpečnosti technických (hardwarových) implementací kryptografických mechanismů. Tyto implementace se nazývají "bezpečná zařízení" a typicky jde o čipové karty nebo kryptografické koprocesory. V současné době většina těchto bezpečných zařízení produkuje při provádění kryptografických algoritmů informace ve formách, se kterými návrh těchto zařízení nepočítal. Cesty, kterými unikají tyto nežádoucí informace, se nazývají skryté kanály a množství informací, které z nich lze získat, závisí na formě skrytého kanálu. Ukazuje se ovšem, že v mnoha případech je možné tyto informace efektivně analyzovat a využít je pro narušení bezpečnosti (kompromitaci) bezpečného zařízení. V rámci projektu se chceme zabývat třemi oblastmi. Je to jednak návrh a realizace laboratorního zařízení pro implementaci výše zmiňovaných útoků, jejichž pomocí budou získávána experimentální data pro následující oblasti. Druhou oblastí je návrh analytických metod, které umožní co nejefektivnější zpracování získaných dat tak, abychom z nich dokázali odvodit citlivá data. Navržené metody prakticky ověříme. Třetí oblastí je návrh obran proti útokům využívajícím skryté kanály, které budou vycházet jak z dnes již známých přístupů, tak, i z nově vyvinutých analytických metod. Výsledky výzkumu umožní snížit hodnotu informací získatelných ze skrytých kanálů a odhadnout minimální požadovanou informační hodnotu skrytých kanálů nutnou pro úspěšný útok.
Řešitelé
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Cvrček Daniel, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Nahoru