Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 6. veřejná soutěž - Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Virtuální prostředí pro prezentaci výstupů matematických modelů pohybu osob

Období řešení: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Typ projektu: grant

Kód: FW06010581

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 6. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Název anglicky
Virtual environment for presenting the outputs of mathematical modelling of pedestrian traffic flow
Typ
grant
Klíčová slova

Evakuační plány; Umělá inteligence; simulace; Digitální modely; Video analýzy; Pohyb osob v budovách

Abstrakt

Stávající nástroje pro matematické modelování dopravního proudu pěších poskytují velmi kvalitní věcné výstupy, ale vizuální podání v podobě 3D animací je buď čistě technického rázu v podobě kružnic nebo válců, případně velmi zjednodušené animace 3D modelů osob, což má negativní dopad na dojem a porozumění při prezentaci výsledků laické veřejnosti a značně limituje možnost využití virtuální reality. Cílem projektu je nedostatky v oblasti vizualizace odstranit a vytvořit nástroj, který umožní statistické a numerické výstupy prezentovat v moderním grafickém prostředí virtuální reality s cílem dosáhnout fotorealistické grafické úrovně, která je exaktní vzhledem k provedeným matematickým simulacím na straně jedné, a uživatelsky přívětivá na straně druhé.

Řešitelé
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Milet Tomáš, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru