Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Studijní informace

Bakalářské studium

Moderní obor, který vám poskytne široké uplatnění v praxi – od analytiků, programátorů, testerů či údržbářů rozličných softwarových systémů nebo návrhářů a konstruktérů počítačových systémů a sítí, přes mezioborové aplikace počítačů třeba až k manažerům a podnikatelům v oblasti ICT. Bakalářské studium navíc poskytuje výborný základ pro další studium, se kterým se pak můžete dát na dráhu IT profesionála, výzkumníka nebo vědce.

Kontakty pro studenty

Ing.

Jaroslav Dytrych

Ph.D.

Proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu

+420 731137899
+420 54114 1423
dytrych@fit.vut.cz
https://www.fit.vut.cz/~dytrych

Nahoru