Studijní informace

Bakalářské studium

Moderní obor, který vám poskytne široké uplatnění v praxi – od analytiků, programátorů, testerů či údržbářů rozličných softwarových systémů nebo návrhářů a konstruktérů počítačových systémů a sítí, přes mezioborové aplikace počítačů třeba až k manažerům a podnikatelům v oblasti ICT. Bakalářské studium navíc poskytuje výborný základ pro další studium, se kterým se pak můžete dát na dráhu IT profesionála, výzkumníka nebo vědce.

Kontakty pro studenty

[photo]

Ing.

Jaroslav Dytrych

Ph.D.

Proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu a informační systémy

+420 731137899
+420 54114 1423
dytrych@fit.vut.cz
http://www.fit.vut.cz/~dytrych

Nahoru