Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

ISA Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Architektura počítačových sítí, modely ISO OSI a TCP/IP. Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací v DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpečení sítí. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí.

Předmět má 5 kreditů, což podle definice ECTS představuje cca 125-150 hodin studia:

 • 26 hodin přednášek
 • 10 hodin laboratorních cvičení
 • 52 hodin práce na projektu
 • 37-64 hodin průběžného studia a přípravy na závěrečnou zkoušku

Aktuální informace

Laboratorní výuka začne od třetího výukového týdne, tj. od 3.10.2022.

Aktuální informace k předmětu se dozvíte na první přednášce.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 bodů zkouška, 20 bodů laboratoře, 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student umí připojit počítač k sítí, nastavit základní síťové služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Rozumí principům počítačové komunikace a síťových služeb. Zná a umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokáže vytvořit bezpečné spojení přes internet a zabezpečit připojení počítače. Je schopen naprogramovat funkční aplikaci pro přenos dat po síti.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťové aplikace a praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s nastavením a použitím základních síťových služeb.

Proč je předmět vyučován

Předmět naučí studenty oboru IT porozumět principům základních síťových služeb, způsobu monitorování a zabezpečení síťových prvků a služeb. Studenti se také naučí vytvářet pokročilou síťovou komunikaci klient-server pomocí schránek BSD.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix a Windows včetně používání příkazové řádky v Unixu, editace souborů, spouštění a sledování běžících procesů.
 • Programování v jazyce C. Překlad zdrojových kódu pomocí Makefile v Unixu. Psaní dokumentace k vytvořené aplikaci.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, manuály, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování IPv4 a IPv6 (typy adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Směrování na L3.

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Multicast. Zpracování dat na linkové vrstvě.
 4. Zabezpečení počítačové komunikace.
 5. Systém DNS.
 6. Poštovní a adresářové služby.
 7. Videokonference a streaming multimédií.
 8. Hlasové služby.
 9. Prostředky pro správu sítí.
 10. Synchronizace času, systémové logování.
 11. Monitorování toků NetFlow.
 12. Zajištění kvality služeb.
 13. Shrnutí.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Základní konfigurace síťových zařízení. Analýza síťového provozu pomocí programu Wireshark.
 2. Zabezpečený přenos dat (ssh, TLS).
 3. Konfigurace a použití DNS.
 4. Konfigurace a analýza přenosů VoIP.
 5. Správa a monitorování sítě.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů), vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů). Podmínky zápočtu: Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (max. 20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena 0 body.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formu ústní. Forma je uvedena u daného termínu.
 • Laboratorní výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2023-01-30 C304 C311 08:0016:002. oprava
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 09:0010:5020 3BIT xx Polčák Skupina č.1
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 09:0010:5020 3BIT xx Polčák Skupina č.15
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 11:0012:5020 3BIT xx Polčák Skupina č.2
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 11:0012:5020 3BIT xx Polčák Skupina č.16
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 13:0014:5020 3BIT xx Zavřel Skupina č.3
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 13:0014:5020 3BIT xx Zavřel Skupina č.17
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 15:0016:5020 3BIT xx Zavřel Skupina č.4
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 15:0016:5020 3BIT xx Zavřel Skupina č.18
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 17:0018:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.5
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 17:0018:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.19
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 19:0020:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.6
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 19:0020:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.20
Út laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 09:0010:5020 3BIT xx Hranický Skupina č.7
Út laboratoř 4., 6., 8., 12. výuky O205 09:0010:5020 3BIT xx Hranický Skupina č.21
Út laboratoř 2022-11-22 O205 09:0010:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.21
Út laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 11:0012:5020 3BIT xx Hranický Skupina č.8
Út laboratoř 4., 6., 8., 12. výuky O205 11:0012:5020 3BIT xx Hranický Skupina č.22
Út laboratoř 2022-11-22 O205 11:0012:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.22
Út laboratoř 3., 5., 11. výuky O205 13:0014:5020 3BIT xx Jeřábek Skupina č.9
Út laboratoř 4., 12. výuky O205 13:0014:5020 3BIT xx Jeřábek Skupina č.23
Út laboratoř 6., 8., 10. výuky O205 13:0014:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č.23
Út laboratoř 7., 9. výuky O205 13:0014:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č.9
Út laboratoř 3., 5., 11. výuky O205 15:0016:5020 3BIT xx Jeřábek Skupina č.10
Út laboratoř 4., 12. výuky O205 15:0016:5020 3BIT xx Jeřábek Skupina č.24
Út laboratoř 6., 8., 10. výuky O205 15:0016:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č.24
Út laboratoř 7., 9. výuky O205 15:0016:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č.10
St zkouška 2023-02-01 C304 C311 08:0014:002. oprava
St laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 09:0010:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.11
St laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 09:0010:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.25
St laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 11:0012:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.12
St laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 11:0012:5020 3BIT xx Grégr Skupina č.26
Čt laboratoř *) 3., 5., 7., 11. výuky O205 08:0009:501 3BIT xx Matoušek Skupina č.13
Čt laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 08:0009:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č.27
Čt laboratoř *) 3., 5., 7., 11. výuky O205 10:0011:501 3BIT xx Matoušek Skupina č.14
Čt laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 10:0011:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č.28
zkouška 2023-02-03 C304 C311 08:0016:002. oprava
přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 13. výuky D0206 D105 08:0009:509999 3BIT 10 - 19 Matoušek
přednáška 11., 12. výuky D0206 D105 08:0009:509999 3BIT 10 - 19 Grégr
přednáška 2022-11-11 D0206 D105 08:0009:509999 3BIT 10 - 19 Skokanová
zkouška 2023-01-20 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 09:0010:501. oprava
zkouška 2023-01-06 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 14:0015:50řádná
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru