Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

I2C Ak. rok 2022/2023 letní semestr 4 kredity

Návrh rozšiřitelný sítí, VLAN sítě (VTP, DTP), redundance linek pomocí HSRP and VRRP. Agregace technologií EtherChannel. Protokoly STP, RSTP. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Virtuální privátní sítě, filtrování ACL. Bezpečnost počítačových sítí a monitorování. Správa chyb.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

 • 24 bodů půlsemestrální test (ústní část)
 • 24 bodů průběžné testy
 • 52 bodů laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Návrh a implementace sítí LAN, zálohování linek pomocí HSRP, agregrace pomocí EtherChannel. Konfigurace směrování OSPF.
Studenti poznají různé technologie WAN sítí. Seznámí se s přenosem PPP, budou konfigurovat VPN sítě. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních, vytváření filtrovacích pravidel ACL a monitorování sítí. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.


Vytváření sítí LAN, redundance a zálohování spojení. VLAN sítě. Směrování OSPF. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN, zálohováním linek pomocí HSRP a VRRP, agregací linek technologií EtherChannel. Budou prakticky konfigurovat a spravovat VLAN sítě na přepínačích a směrovačích Cisco. Naučí se konfigurovat směrování OSPF pro sítě IPv4 a IPv6.
V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat komunikaci PPP, VPN sítě a filtrování ACL pro IPv4 i IPV6. Naučí se odstraňovat chyby v síťovém prostředí a používat nástroje typu SNMP, NetFlow a Syslog. Obsah předmětu pokrývá znalosti kurzu CCNA Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) verze 7.

Proč je předmět vyučován

Předmět je zaměřen na praktické dovednosti v konfiguraci počítačových sítí, konkrétně přepínačů a směrovačů. Hlavní důraz předmětu je na konfiguraci zařízení v laboratoři a zvládnutí operačního systému Cisco IOS. Předmět také připravuje na certifikační zkoušku CCNA Routing and Switching.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné ukončení kurzů CCNA ITN (Introduction to Networks) a CCNA SRWE (Switching, Routing, and Wireless Essentials) verze 7.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině. Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad FIT a Cisco NetAcad.
 • Cisco Networking Academy: Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7). Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN  978-0-13-672935-8.
 • Cisco Networking Academy: Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide (CCNAv7) Indianapolis: Cisco Press, 2020. ISBN 978-0-13-663432-4.

Literatura referenční

 • Cisco Networking Academy: Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7). Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN 978-0-13-672935-8.
 • Cisco Networking Academy: Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide (CCNAv7) Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN 978-0-13-663432-4.

Osnova přednášek

 1. Hierarchický model. VTP.
 2. Agregace linek pomocí EtherChannel. Redundance spojení v LAN sítích, HSRP.
 3. Použití a konfigurace protokolů STP a RTSP.
 4. Zabezpečení portů.
 5. Konfigurace OSPFv2 a v3.
 6. Filtrování provozu pomocí ACL pro IPv4 a IPv6.
 7. Překlad adres NAT. Statický a dynamický NAT.
 8. Implementace WAN sítí. Sítě VPN. Tunelování GRE, IPSec, IPv6.
 9. Správa sítí. Protokoly CPD, NTP, SNMP a Syslog. Kvalita služeb.
 10. Správa zařízení. Návrh sítí.
 11. Síťová bezpečnost. Odstraňování chyb.
 12. Virtualizace v sítích. Automatizace sítí.

Osnova laboratorních cvičení

 1. VTP a přepínání na L3.
 2. Technologie EtherChannel.
 3. Redundantní spojení pomocí HSRP.
 4. Protokol STP.
 5. Zabezpečení portů.
 6. Směrování OSPF.
 7. Filtrování ACL.
 8. Statický a dynamický NAT.
 9. Vytváření tunelu GRE.
 10. Monitorování sítí. Konfigurace CDP, NTP, Syslog an SNMP.
 11. Zabezpečení síťového zařízení.
 12. Tunelování IPv6 over IPv4.
 13. Challenge lab.

Průběžná kontrola studia

 • Laboratorní cvičení (max. 52 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností 1 (max. 24 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností 2 (max. 24 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy a složit praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit,
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška 1., 2., 3., 4., 5. výuky G202 13:0014:509999 2BIA 2BIB 3BIT xx Skokanová
Po přednáška 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky G202 13:0014:509999 2BIA 2BIB 3BIT xx Matoušek
St laboratoř 1., 2., 3., 4., 5., 6. výuky O203 08:0009:5010 2BIA 2BIB 3BIT xx Skokanová Skupina č.1
St laboratoř 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky O203 08:0009:5010 2BIA 2BIB 3BIT xx Matoušek Skupina č.1
St laboratoř 1., 2., 3., 4., 5., 6. výuky O203 10:0011:5010 2BIA 2BIB 3BIT xx Skokanová Skupina č.2
St laboratoř 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky O203 10:0011:5010 2BIA 2BIB 3BIT xx Matoušek Skupina č.2

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru