Detail předmětu

Kurz pornostudií

KPO-Z FaVU KPO-Z Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Termínem "pornografický" rozumíme "obscénní", vytlačený poza scénu. Tématem kurzu není jen lákavé pseudotabu pornoprodukce, ale také tyto otázky
- uměleckohistorické - sexualita a porno prvky jako specifická mutace ženského body artu od 60.let
- aktivistické - otázka pro a proti pornografii jako ústřední téma anglosaského feministického hnutí
- genderové - týkají se mužů a žen a jejich erotické a sexuální citlivosti
- jedná se o fenomén erotického a pornografického produktu a jeho účelu a působení, jeho vývoj v historii a specifika současného stavu
- z toho vyplývající otázky po možnostech vizuálního vyjádření intimních vnitřních mezilidských emocionálních vztahů, po hranicích únosnosti jejich zveřejnění a odintimnění
- jde dále o problém možnosti a způsobu veřejné prezentace daného tématu
- velmi podstatná otázka, která celý umělecký projekt zastřešuje
- vztah řešeného problému k současným formám výtvarného umění, hranice mezi společenskou vědou a uměním, meze veřejného umění /public artu/ a jeho použitelnosti jako nástroje k řešení společenských otázek
Oprávněnost studií tohoto tématu lze podepřít již poměrně širokým akademickým zájmem, např. existencí kurzů Porn studies vedených Lindou Williams na University of California v Berkeley nebo prací dr. Kateřiny Liškové z fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Poznatky o provázanosti výtvarného umění s dalšími společenskovědními obory. Pochopení možného mechanismu analýzy společenských jevů a nalezení nových zdrojů inspirace pro uměleckou tvorbu z oblasti na pomezí umění, sociologie a společenské kritiky.
Dovoluji si plánovat i praktické výstupy.

Cíle předmětu

Účelem kurz nebude pouze studenty s tématem a jeho polohou na pomezí osobního těla, umění a sociální problematiky seznámit. Jelikož téma prezentujeme tvůrčím lidem v uměleckém oboru, budeme od kurzu očekávat, že se objeví nové podněty v tématu, nové zdroje neklidu a významu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Obeznámenost s formou tématických přednášek.

Literatura studijní

  • Erotická Revue I.-III., Torst, Praha 2001

Literatura referenční

  • Michel Foucault, Dějiny sexuality I., Herrmann, Praha 1999
  • Isabel Tang, Pornografie

Průběžná kontrola studia

Účast na přednášce není kontrolovaná. Kredity a slovní hodnocení studenti obdrží na základě odevzdané práce, jejíž zadání bude vyplývat z obsahu kurzů.

Metody vyučování

Základní metodou je přednáška, doplněná závěrečnou diskuzí.
Jedna hodina je věnovaná semináři, který se snaží experimentální formou objasnit některé teoretické premisy.
Doplňkovými metodami jsou:
- tématická exkurze
- promítání filmu nebo videa
- práce s reálnými materiály, časopisy, knihami, objekty

Kontrolovaná výuka

Účast na přednášce není kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru