Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací (v angličtině)

PDIe Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen

Společné charakteristiky distribuovaných prostředí. Principy, algoritmy a systémy distribuovaných výpočtů. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a model distribuovaných algoritmů. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Data-centric computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška
 • 15 bodů půlsemestrální test
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled o moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Osnova přednášek

 1. Principy a modely distribuovaných výpočtů
 2. Fyzický a logický čas
 3. Globální stavové a snapshotové algoritmy
 4. Skupinová komunikace
 5. Ověřování v distribuovaných systémech
 6. Algoritmy voleb koordinátora a vzájemného vyloučení
 7. Půlsemestrální zkouška
 8. Virtualizace a cloudové počítání
 9. Programovací model MapReduce a Apache Hadoop
 10. Apache Spark
 11. Apache Flink
 12. Enterprise Service Bus
 13. Distribuované výpočty s BOINC

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální zkouška v rámci přednášky.
 • Hodnocené projekty s obhajobou ve formě prezentace výsledků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru