Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé 1

XPC-NE3 FEKT XPC-NE3 Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé studenty, který úrovní navazuje na kurzy NE1 a NE2. Důraz je kladen na praktické dovednosti a běžnou komunikaci v každodenních situacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student by se měl naučit komunikovat v běžných situacích spojených s cestováním či studiem v zahraničí.

Cíle předmětu

Rozšíření a prohloubení základních znalostí velmi mírně pokročilých studentů směřujících ke zvýšení komunikačních kompetencí v běžných životních situacích na úrovni A2.

Literatura referenční

 • Menschen - Deutsch als Fremdsprache A1.2

Osnova seminářů

 1. Orientierung
 2. Lokale Präpositionen und Dativ.
 3. Wohnen
 4. Possessivartikel sein – ihr;Genitiv bei Eigennamen
 5. Die Stadt
 6. Verben mit Dativ;Personalpronomen im Dativ
 7. Termine
 8. Temporale Präpositionen 
 9. Pläne und Wünsche
 10. Präpositionen mit/ohne;Modalverb wollen 
 11. Gesundheit und Krankheit
 12. Imperativ;Modalverb sollen 
 13. Semester Test

Průběžná kontrola studia

K ukončení předmětu je vyžadována pravidelná docházka, plnění zadaných úkolů a aktivní účast na výuce. 

Podkladem pro bodové hodnocení kurzu je závěrečný test.

Metody vyučování

Jazykové cvičení založené na komunikaci, práci se slovní zásobou a základní gramatikou a procvičování získaných dovedností.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru