Detail předmětu

Angličtina B2-2

0A8 FSI 0A8 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Tento kurz obsahově navazuje na kurz Angličtina B2-1 (0A7). Je určen pro studenty, kteří splnili podmínku povinného studia anglického jazyka zakončenou závěrečnou zkouškou 7AZ. Předmět nabízí rozšíření jazykových znalostí na úrovni B2 s využitím komunikativní metody.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce minimálně na úrovni B2. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti v osobním, studijním i pracovním životě. Mohou být rovněž významnou podporou přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti gramatiky a slovní zásoby minimálně na úrovni B1.

Literatura studijní

  • R. Murphy, English Grammar in Use, 2004

Literatura referenční

  • EALES, Frances a Jane COMYNS CARR, 2011. Speakout: upper intermedite. Harlow: Pearson. ISBN 978-1-4082-1933-1.

Průběžná kontrola studia

Hodnocení kurzu provádí vyučující na základě četnosti docházky do kurzu, aktivní účasti v diskuzích a ve výuce samotné a na základě závěrečné zkoušky.

Docházka je povinná.

Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út cvičení výuky A4/402 12:0013:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Wolná
St cvičení výuky A4/402 10:0011:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Wolná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru