Detail předmětu

Matematické výpočty pomocí MAPLE

0MV FSI 0MV Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Předmět seznamuje studenty se systémem symbolické matematiky Maple, který umožňuje řešení studovaných matematických a inženýrských úloh. Předmět zahrnuje následující témata: orientace v prostředí Maple, základní příkazy, programování v systému, práce s knihovnami, řešení problémů z vybraných partií matematiky a řešení fyzikálních/inženýrských aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s výpočetním systémem Maple, který umožňuje efektivně řešit mnohé matematické a inženýrské problémy. Výuka je vedena tak, aby studenti byli schopni samostatně pracovat se systémem Maple a zvládli analyzovat a řešit některé praktické problémy.
Studenti se naučí základním příkazům systému Maple, obeznámí se s vnitřní strukturou tohoto systému a s možnostmi komunikace systému s okolím. Studenti především získají dovednost řešit matematické a inženýrské problémy v tomto výpočetním prostředí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost středoškolské matematiky, základní dovednosti práce s PC.

Literatura studijní

  • Buchar, J.: Úvod do programového souboru MAPLE V, , 0
  • www.maplesoft.com, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., dokumentace.

Literatura referenční

  • http://www.maplesoft.cz/zakaznicka-podpora/navody-a-publikace/

Osnova numerických cvičení

Kurz je výběrový a koná se jako diskuse studentů s přednášejícím v počítačové laboratoři.
1. Základní orientace v prostředí Maple.
2. Úprava výrazů, řešení rovnic a nerovnic, průběh funkce.
3. Grafika, vykreslování grafů a tvorba animací.
4. Základy programování v Maple.
5. Práce s knihovnami, fyzikální aplikace.
6. Vkládání objektů, práce s objektem Spreadsheet.
7. Code edit region, fyzikální aplikace.
8. Práce s komponentami a tvorba aplikací I.
9. Práce s komponentami a tvorba aplikací II.
10. Řešení aplikací vybraných partií matematiky I.
11. Řešení aplikací vybraných partií matematiky II.
12. Maplet.
13. Práce na projektu.

Průběžná kontrola studia

Zápočet lze získat na základě aktivní účasti na cvičeních a úspěšně zvládnuté semestrální práce.
Cvičení jsou povinná. Vypracování samostatné práce.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út cvičení výuky A4/615 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Tomášek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
Nahoru