Detail předmětu

Algoritmy (v angličtině)

IALe Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Přehled základních datových struktur a jejich použití. Principy dynamického přidělování paměti. Specifikace abtraktních datových typů (ADT). Specifikace a implementace ADT: seznamy, zásobník, fronta, vyhledávací tabulka. Algoritmy nad binárním stromem. Vyhledávání: sekvenční, v neseřazeném a seřazeném poli, vyhledávání se zarážkou, binární vyhledávání, binární vyhledávácí strom, vyvážený strom (AVL). Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami. Řazení, principy, řazení bez přesunu položek, řazení podle více klíčů. Nejznámější metody řazení: Select-sort, Bubble-sort, Heap-sort, Insert-sort a jeho varianty, Shell-sort, Quick sort v rekurzívní a nerekurzívní notaci, Merge-sort, List-merge-sort, Radix-sort.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 14 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 35 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit se základními principy složitosti algoritmů. Seznámit se s principy dynamického přidělování paměti. Seznámit se základními abstraktními datovými typy a strukturami, naučit se je implementovat a používat. Naučit se rekurzívní a nerekurzívní zápisy základních algoritmů. Naučit se vytvářet a analyzovat algoritmy vyhledávání a řazení.

 • Student porozumí základním principům a významu složitosti algoritmů.
 • Seznámí se se základními abstraktními datovými typy a strukturami, naučí se je implementovat a používat.
 • Seznámí se s principy dynamického přidělování paměti.
 • Naučí se rekurzívní a nerekurzívní zápisy základních algoritmů.
 • Naučí se vytvářet a analyzovat algoritmy vyhledávání a řazení.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalost základů programování v procedurálně orientovaném programovacím jazyce (pro řešení domácích úloh je nezbytná znalost programovacího jazyka C). 
 • Středoškolské znalosti z matematiky.

Literatura studijní

 • Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms, Cambridge: MIT Press, 2009
 • Knuth, D.: The Art of Computer programming, Vol.1,2,3. Addison Wesley, 1968
 • Wirth, N.: Alorithms+Data Structures=Programs, Prentice Hall, 1976
 • Horowitz, Sahni: Fundamentals of Data Structures in C, University Press, 2010
 • Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms, Addison Wesley, 1983.
 • Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
 • Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998

Osnova přednášek

 1. Přehled datových struktur, úvod do způsobů hodnocení časové složitosti algoritmů.
 2. Abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 3. Specifikace, implementace a použití ADT seznam.
 4. Specifikace, implementace a použití ADT zásobník, fronta. Vyčíslení výrazů s použitím zásobníku.
 5. ADT vyhledávací tabulka.
 6. Binární strom, algoritmy nad binárním stromem.
 7. Vyhledávání, sekvenční, v poli, binární vyhledávání.
 8. Binární vyhledávácí stromy, AVL strom.
 9. Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami.
 10. Řazení, principy, bez přesunu, s vícenásobným klíčem.
 11. Známé metody řazení polí I
 12. Známé metody řazení polí II.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Dvě domácí úlohy

Průběžná kontrola studia

 • Dvě opravované domácí úlohy - 25 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 14 bodů
 • Vypracování krátkých příkladů během přednášek - 10 bodů
 • Zápočet - podmínkou pro udělení zápočtu je získání minimálně 15 bodů za semestr.
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů

Podmínky zápočtu

 • získání minimálně 15 bodů za semestr
 • Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech či domácích úlohách, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-04-30 C228 09:3011:00 První opravný termín
Út zkouška 2024-05-07 C228 09:3011:00 Druhý náhradní termín
St přednáška 1., 3., 5., 10. výuky A113 13:0015:5064 INTE xx Hranický
St přednáška 2., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. výuky A113 13:0015:5064 INTE xx Burgetová
St zkouška 2024-04-24 A113 13:3015:00 Řádný termín
St zkouška 2024-03-13 A113 14:0015:00 Půlsemestrální zkouška
Nahoru