Detail předmětu

Základy programování

IZP Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 7 kreditů

Základní programovací konstrukty vyššího programovacího jazyka: proměnné, typy, výrazy, řídicí struktury, procedury a funkce, předávání parametrů, vstupy/výstupy, zpracování výjimečných stavů. Základní datové struktury: primitivní datové typy, strukturované datové typy: pole, záznam, soubor, znakové řetězce. Dynamické datové struktury, typ ukazatel. Strategie pro volbu vhodné datové struktury. Rekurze, pojem rekurze. Globální a lokální proměnné. Jednoduché rekurzivní funkce (procedury). Modulární návrh a abstrakce. Ladění, testování a dokumentace programu. Pojmy a algoritmy budou ilustrovány využitím vhodného programovacího jazyka (ISO/IEC 9899:1999 Programming languages - C).

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 12 hod. seminář
 • 22 hod. pc laboratoře
 • 5 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 54 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 12 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 10 bodů numerická cvičení
 • 24 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit se s organizací dat při řešení problémů. Aktivně ovládnout základní algoritmy a umět je aplikovat v praktických problémech. Seznámit se s principy testování programů. Naučit se používat prostředky pro ladění programů. Naučit se dokumentovat, obhajovat a prezentovat dosažené výsledky.


Naučí se vytvářet programy ve vyšších programovacích jazycích.  Osvojí si odborné pojmy z oblasti programování. Naučí se používat prostředky pro ladění programů. Naučí se dokumentovat, obhajovat a prezentovat dosažené výsledky. Student se naučí řešit jednoduché problémy na počítači formou projektů. Naučí se vytvářet programovou dokumentaci a obhájit výsledky řešeného projektu.

Proč je předmět vyučován

Po absolvování základů programování studenti budou znát základní pojmy, algoritmy a principy vyšších programovacích jazyků. Student bude dobře ovládat programování a ladění v jazyce C. Získané znalosti jsou použitelné v různých oblastech vývoje softwarových produktů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je zařazen v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti matematiky a práce s počítačem na úrovni střední školy.

Technické vybavení

volně dostupné

 • Code::Blocks

Literatura studijní

 • McConnell, S.: Code Complete, Microsoft Press, 2004, ISBN 0735619670.
 • Kernighan, B., W., Ritchie, D., M.: Programovací jazyk C, Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-0897-X.
 • Schildt, H.: Nauč se sám C, SoftPress s.r.o, Praha, 2001, ISBN 80-86497-16-X.
 • Teaching materials available on WWW.
 • Herout, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 2009, 6. vyd., ISBN 978-80-7232-383-8.
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách je dostupný na WWW.
 • BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5.
 • Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3917-5.
 • The C Standard : Incorporating Technical Corrigendum 1, by Standards Institute British, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0470845732.
 • Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, Praha, 2005, ISBN 80-7226-715-9.
 • Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988.
 • Cormen, T.: Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001, ISBN 0262032937.
 • Harbison, P.: C: A Reference Manual (5th Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN 013089592X.
 • Schildt, H.: Teach Yourself C, McGraw-Hill Companies, 2001.

Literatura referenční

 • BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5. 
 • Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3917-5.
 • Herout, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 2009, 6. vyd., ISBN 978-80-7232-383-8.
 • Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, Praha, 2005, ISBN 80-7226-715-9. 
 • Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988. 
 • The C Standard : Incorporating Technical Corrigendum 1, by Standards Institute British, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0470845732.
 • Harbison, P.: C: A Reference Manual (5th Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN 013089592X.
 • Cormen, T.: Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001, ISBN 0262032937. 

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace k organizaci výuky. Verzování a pracovní nástroje programátora.
 2. Principy programovacích jazyků. Řídicí struktury programovacích jazyků.
 3. Typ ukazatele, pole, funkce.
 4. Textové soubory, standardní vstup/výstup. Strukturované datové typy.
 5. Ladění programů.
 6. Rekurentní problémy, numerické výpočty a algoritmy.
 7. Vektory a matice.
 8. Vyhledávání a řazení.
 9. Rekurze v programování.
 10. Pokročilé ladění programů, verifikace a validace, dokumentace zdrojového kódu.
 11. Dynamické datové struktury.
 12. Spojové struktury.
 13. Modulární stavba programu.

Osnova seminářů

Seminář:

 1. Vývojové nástroje.
 2. Základní práce s polem, řetězec, manuálové stránky.
 3. Práce s polem, funkce.
 4. Standardní vstup a výstup, čtení z/zápis do souboru.
 5. Ladění programů.
 6. Iterační výpočty.
 7. Řídicí smyčka, automat.
 8. Dynamická alokace paměti.
 9. Rekurze.
 10. Pokročilé ladění a dokumentace.
 11. Dynamické struktury.
 12. Modulární stavba programů.

Osnova počítačových cvičení

 1. První programy a základní konstrukce
 2. Cyklus, první práce s poli
 3. Řetězce
 4. Funkce a vnořené cykly
 5. Datové struktury
 6. Úvod do ukazatelů
 7. Práce s ukazateli
 8. Dynamická alokace, ladicí techniky a nástroje
 9. Algoritmizace, rekurze
 10. Strukturované datové typy

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Práce s textem.
 2. Práce s datovými strukturami.

Průběžná kontrola studia

 • Hodnocené projekty - 24 bodů.
 • Počítačová cvičení - 10 bodů.
 • Půlsemestrální test - 12 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 54 body.

 

 • Vypracování a odevzdání 2 projektů.
 • Obhajoba projektu v počítačové učebně.
 • 10 počítačových cvičení.
 • Půlsemestrální test.
 • Závěrečná písemná zkouška. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat takaby byla hodnocena nejméně 23 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
 • Formu nahrazování zameškané výuky stanoví asistent.

Podmínky zápočtu

 • Pro získání zápočtu a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce musí student získat celkově nejméně 23 bodů (z projektů, počítačových laboratoří a z půlsemestrálního testu):
  • z projektů, z každého projektu minimálně 1 bod,
  • z počítačových laboratoří minimálně 6 bodů.
 • Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující mají vypsané konzultační hodiny.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. výuky E104 E105 E112 10:0011:50320 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Kreslíková
Po přednáška 6., 10. výuky E104 E105 E112 10:0011:50320 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Smrčka
Po přednáška 2023-09-18 E104 E105 E112 10:0011:50320 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Kreslíková, Smrčka
Po zkouška 2024-01-22 E112 13:0015:50 1. opravný termín
Po přednáška 1., 6., 10. výuky E104 E105 E112 14:0014:50320 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Smrčka
Po přednáška 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. výuky E104 E105 E112 14:0014:50320 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Kreslíková
Po seminář 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. výuky E104 E105 E112 15:0015:50320 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Smrčka
Po ostatní *) 2023-12-04 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Očenášek tpl 11, obhajoba projektu
Po ostatní *) 2023-12-04 N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 12, obhajoba projektu
Po poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Očenášek tpl 11
Po poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 12
Po ostatní *) 2023-12-04 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Očenášek tpl 14, obhajoba projektu
Po ostatní *) 2023-12-04 N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 15, obhajoba projektu
Po poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Očenášek tpl 14
Po poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 15
Út ostatní *) 2023-12-05 N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Veigend tpl 16, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozsíval tpl 17, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 18, obhajoba projektu
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Veigend tpl 16
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozsíval tpl 17
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 18
Út přednáška 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky D0206 D105 10:0011:50502 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Smrčka
Út přednáška 2023-09-19 D0206 D105 10:0011:50502 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Kreslíková, Smrčka
Út ostatní *) 2023-12-05 N103 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Veigend tpl 19, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N104 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozsíval tpl 20, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N105 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 21, obhajoba projektu
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Veigend tpl 19
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozsíval tpl 20
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 21
Út ostatní *) 2023-12-05 N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hranický tpl 22, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 23, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozman tpl 24, obhajoba projektu
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hranický tpl 22
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 23
Út poč. lab 1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozman tpl 24
Út poč. lab 2023-10-10 N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozsíval tpl 24
Út ostatní *) 2023-12-05 N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hranický tpl 25, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 26, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 27, obhajoba projektu
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hranický tpl 25
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 26
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 27
Út ostatní *) 2023-12-05 N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lazúr tpl 28, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 29, obhajoba projektu
Út ostatní *) 2023-12-05 N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 30, obhajoba projektu
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lazúr tpl 28
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 29
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 30
St zkouška 2024-01-10 A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 09:0011:50 Řádný termín
St zkouška 2024-01-31 D0207 10:0012:50 2. opravný termín
St ostatní *) 2023-12-06 N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Koutenský tpl 31, obhajoba projektu
St ostatní *) 2023-12-06 N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 32, obhajoba projektu
St ostatní *) 2023-12-06 N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozman tpl 33, obhajoba projektu
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 32
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13. výuky N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Koutenský tpl 31
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13. výuky N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozman tpl 33
St poč. lab 2023-11-01 N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 31
St poč. lab 2023-11-01 N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Veigend tpl 33
St přednáška výuky D0206 D105 16:0016:50502 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Smrčka
St ostatní *) 2023-12-06 N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John tpl 34, obhajoba projektu
St ostatní *) 2023-12-06 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 35, obhajoba projektu
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John tpl 34
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 35
St seminář 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. výuky D0206 D105 17:0017:50502 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Smrčka
St ostatní *) 2023-12-06 N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John tpl 37, obhajoba projektu
St ostatní *) 2023-12-06 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lazúr tpl 38, obhajoba projektu
St ostatní *) 2023-12-06 N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 39, obhajoba projektu
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John tpl 37
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lazúr tpl 38
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 39
Čt ostatní *) 2023-12-07 N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák tpl 40, obhajoba projektu
Čt ostatní *) 2023-12-07 N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Škarvada tpl 41, obhajoba projektu
Čt ostatní *) 2023-12-07 N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 42, obhajoba projektu
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Vašíček tpl 40
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Škarvada tpl 41
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 42
Čt ostatní *) 2023-12-07 N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 43, obhajoba projektu
Čt ostatní *) 2023-12-07 N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák tpl 44, obhajoba projektu
Čt ostatní *) 2023-12-07 N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Škarvada tpl 45, obhajoba projektu
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Škarvada tpl 45
Čt poč. lab 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák tpl 44
Čt poč. lab 1., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 43
Čt poč. lab 3., 4. výuky N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 43
Čt poč. lab 2023-10-12 N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Vašíček tpl 44
Čt poč. lab 2023-10-26 N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lazúr tpl 44
Čt ostatní *) 2023-12-07 N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 46, obhajoba projektu
Čt ostatní *) 2023-12-07 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák tpl 47, obhajoba projektu
Čt ostatní *) 2023-12-07 N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 48, obhajoba projektu
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 46
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 48
Čt poč. lab 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák tpl 47
Čt poč. lab 2023-10-12 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Vašíček tpl 47
Čt poč. lab 2023-10-26 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lazúr tpl 47
Čt ostatní *) 2023-12-07 N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 49, obhajoba projektu
Čt ostatní *) 2023-12-07 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Škarvada tpl 50, obhajoba projektu
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 49
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Škarvada tpl 50
ostatní *) 2023-12-08 N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 52
ostatní *) 2023-12-08 N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Veigend tpl 54
poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 52
poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Vašíček tpl 54
zkouška 2023-11-10 A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 G202 18:0020:00 Půlsemestrální test
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru