Detail předmětu

Principy programovacích jazyků a OOP (v angličtině)

IPPe Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků. Budou též zmíněny teorie ležící v základu těchto paradigmat. Studenti budou také obeznámeni se způsoby zpracování jednotlivých typů progamovacích jazyků.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na zpracování jednotlivých typů jazyků.
Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Formální jazyky a jejich modely (regulární a bezkontextové gramatiky, konečné a zásobníkové automaty); zpracování formálních jazyků jako analýza (analyzátory) a překlad (kompilátory); základní programátorské schopnosti.

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě

Osnova přednášek

 • Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 • Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 • Blokově strukturované jazyky
 • Modulární jazyky
 • Objektově orientované jazyky
 • Některé zvláštnosti objektově orientovaných jazyků
 • Srovnání imperativních programovacích jazyků a paradigmat
 • Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 • Funkcionální jazyky
 • Logické programovací jazyky
 • Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 • Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 • Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů

Osnova ostatní - projekty, práce

Implementovat program pro jednoduchou úlohu v některém nabízeném programovacím jazyce.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanoveném termínu - 20 bodů.


 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné (otevřené otázky), tak volbou 1 z N, či kombinace obou, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (vytvoření programu, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, 2 opravné termíny. (60 bodů)

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-06-03 E105 10:0011:50 3. termín
Po ostatní 2024-04-29 C228 11:3012:30 IPPe: Project: Oral Defense (Monday)
Po zkouška 2024-05-20 E104 13:0014:50 2. termín
St zkouška 2024-03-20 A113 10:0011:30 IPPe: Midterm test
St přednáška 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky A113 10:0012:5064 INTE xx Křivka
St přednáška 2024-02-07 A113 10:0012:5064 INTE xx Havel
St přednáška 2024-02-28 A113 10:0012:5064 INTE xx Klembara
Čt zkouška 2024-05-09 E105 13:0014:50 1. termín
ostatní 2024-04-26 C228 09:0009:50 IPPe: Project: Oral Defense (Friday)
ostatní 2024-04-26 C228 13:0014:50 IPPe: Project: Oral Defense (Friday II)
Nahoru