Detail předmětu

Komunikační systémy pro IoT

BPC-IOT FEKT BPC-IOT Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět „Komunikační systémy pro IoT“ si klade za cíl seznámit studenty s aktuálními možnostmi zabezpečeného přenosu dat s využitím nově nastupujících komunikačních technologií a protokolů, a to jak v bezlicenčním, tak zejména v licenčním frekvenčním pásmu. Pozornost bude soustředěna na scénáře pro průmyslový Internet věcí (Industry Internet of Things), chytrou komunikační infrastrukturu a sítě (Smart Grids) a Průmyslu 4.0 (Industry 4.0). Studenti budou seznámeni s klíčovými požadavky kladenými na spolehlivý a zabezpečený bezdrátový přenos dat, možností E2E (End-to-End) datového přenosu či agregace dat v rámci lokální sítě a vhodnou volbou komunikační infrastruktury. Klíčovými komunikačními technologiemi budou technologie zahrnuté v rámci 5G-IoT, tj., Narrowband IoT (NB-IoT) a LTE Cat-M.

V rámci laboratorních cvičení se studenti prakticky seznámí se základními principy komunikace mezi koncovými IoT zařízeními (senzory, aktuátory, …) a zasíláním dat na vzdálený server, kde probíhá zpracování (analýza) dat. Studenti se prakticky seznámí se senzory pro IIoT a Průmysl 4.0, kdy bude cílem zasílání dat skrze komunikační technologie NB-IoT a LTE Cat-M pracující v licenčním frekvenčním pásmu, které jsou pro studenty dostupné v laboratoři #VodafoneUniLab. Dále bude pro studenty k dispozici možnost otestování infrastruktury pro technologie pracující v bezlicenčním frekvenčním pásmu (WiFi, LoRaWAN, či Sigfox). Pro přenos dat budou studenti implementovat aktuálně využívané komunikační protokoly.  

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky
  • 26 hod. laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámení se s aktuálními možnostmi zabezpečeného bezdrátového přenosu dat pomocí nově nastupujících komunikačních technologií a protokolů, a to jak v bezlicenčním, tak zejména v licenčním frekvenčním pásmu. Pozornost bude soustředěna na scénáře pro průmyslový Internet věcí (Industry Internet of Things), chytrou komunikační infrastrukturu a sítě (Smart Grids) a Průmyslu 4.0 (Industry 4.0).  

Výsledky výuky:

- Definovat myšlenku sítí nové generace (5G New Radio; mMTC, IoT, IIoT).
- Definovat základní rozdíly mezi M2M a H2H komunikací. Pochopení základních principů komunikace mezi stroji/senzory/měřicími zařízeními.
- Schopnost volby vhodné komunikační technologie na základě charakteru datového provozu a požadované úrovni zabezpečení.
- Definovat vhodné umístění agregační brány v rámci komunikační infrastruktury.
- Schopnost vzdálené konfigurace embedded zařízení s využitím příkazové řádky/terminálu (připojení SSH).
- Vhodně zvolit algoritmy pro zabezpečení přenášených dat s ohledem na využití výkonově omezených (embedded) zařízení.
- Vysvětlit zásadní rozdíly mezi komerčními mobilními sítěmi a proprietárními technologiemi pro přenos M2M dat v rámci IIoT (Industry Internet of Things) a Průmyslu 4.0.
 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány základní znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) na úrovni středoškolského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Literatura studijní

  • Anton-Haro, C.: Machine-To-Machine (M2M) Communications: Architecture, Performance and Applications, 2015. První vydání. ISBN 978-1782421023.
  • Hersent, O., Boswarthick, O., Elloumi, O.: The Internet of Things, 2012. Hoboken, NJ: Wiley. Druhé vydání. ISBN 978-1119994350.
  • Liberg, O., Sundberg, M., Wang, E., Bergman, J., Joachim, S.: Cellular Internet of Things: Technologies, Standards, and Performance, 2017. První vydání. ISBN 978-0128124581.

Osnova přednášek

1. Komunikační systémy nové generace (5G New Radio; mMTC, IoT, IIoT). 2. Opakování potřebných znalostí v programování (Python). 3. Komunikační protokoly pro průmyslový Internet věcí. 4. Bezdrátové komunikační technologie: IEEE 802.11. 5. Bezdrátové komunikační technologie: Narrowband IoT (NB-IoT) #1. 6. Bezdrátové komunikační technologie: Narrowband IoT (NB-IoT) #2. 7. Bezdrátové komunikační technologie: LTE Cat-M. 8. Bezdrátové komunikační technologie: Sigfox. 9. Bezdrátové komunikační technologie: LoRaWAN #1. 10. Bezdrátové komunikační technologie: LoRaWAN #2. 11. Bezdrátové komunikační technologie: Bluetooth Low Energy (BLE). 12. Bezdrátové komunikační technologie: Wireless M-BUS.

Osnova laboratorních cvičení

1. Seznámení se s laboratoří. Numerické cvičení (základy bezdrátové komunikace). 2. Numerické cvičení (základy propagačních modelů, síření signálu). 3. Komunikační sběrnice v IoT (I2C, UART, …). 4. Implementace technologie WiFi. 5. Implementace technologie Narrowband-IoT. 6. Implementace technologie LTE Cat-M. 7. Semestrální projekt. 8. Semestrální projekt. 9. Semestrální projekt. 10. Semestrální projekt. 11. Semestrální projekt. 12. Obhajoba projektu, zakončení laboratoří.

Průběžná kontrola studia

- Povinná účast v rámci laboratorních cvičení (7 bodů).
- Projekt (23 bodů).
- Závěrečná semestrální zkouška (70 bodů).

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá E-learning (Moodle) a také platformu MS Teams. Způsob kontaktu s vyučujícím: preferovaně MS Teams/e-mail, po dohodě osobní konzultace.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-13 T12/SD 1.49 09:0012:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.3
Po zkouška 2024-05-20 T12/SD 1.49 09:0012:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.5
Po zkouška 2024-05-06 T12/SD 1.52 12:0015:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.1
Po ostatní 2024-05-06 T12/SD 1.52 13:0014:00 Zvaná přednáška
St přednáška výuky T12/SD 1.52 08:0009:5060 2BIA 2BIB 3BIT xx Mašek
Čt zkouška 2024-05-09 T12/SD 1.47 09:0012:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.2
Čt zkouška 2024-05-16 T12/SD 1.47 09:0012:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.4
Čt laboratoř výuky T12/SC 5.35 10:0011:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Dvořák
Čt ostatní 2024-04-25 T12/SC 5.35 10:0017:00 Obhajoba projektu
Čt zkouška 2024-05-02 T12/SD 1.52 12:0015:00 Semestrální zkouška - předtermín
Čt laboratoř výuky T12/SC 5.35 13:0014:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Dvořák
ostatní 2024-04-26 T12/SC 5.35 09:0010:00 Hodnocení laboratorních cvičení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru