Detail oboru

Informační technologie

Zkratka: BIT

Délka studia: 3 roky

Počet kreditů: 180

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2024

Informace pro uchazeče o studium

Profil

Obor Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimédia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Garant
Profil absolventa oboru

Absolventi se typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři, testeři a údržbáři počítačových aplikací (například informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení), konstruktéři počítačových systémů a číslicových zařízení, specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu bakalářské práce a ústní část spočívající v odborné rozpravě o zadaných tématických okruzích vycházejících z povinných předmětů bakalářského studijního programu.

Příklady témat závěrečných prací
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze
 • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000
 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí
 • Nástroje na podporu administrace a ladění výkonnosti databázového serveru Oracle 11g
 • Modelování dopravy s využitím celulárních automatů
 • Programátor pro ICSP rozhraní mikrokontrolerů Pic

Bakalářské práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam bakalářských prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.cs

Výběr akademického roku a studijního plánu

Tento studijní plán je určen pro studenty, kteří zahájili studium v ak. r. 2015/16 a později. Oproti původní podobě studijního plánu jsou pro studenty důležité následující změny:

 • Od ak. r. 2019/20 není otevírán předmět IDA - Diskrétní matematika, který byl nahrazen předměty IDM - Diskrétní matematikaILG - Lineární algebra. Studenti, kteří nemají absolvovaný IDA, jsou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IDM i ILG. Studenti, kteří mají absolvovaný IDA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
 • Od ak. r. 2019/20 není otevírán předmět IMA - Matematická analýza, který byl nahrazen předměty IMA1 - Matematická analýza 1 (od ak r. 2019/2020) a IMA2 - Matematická analýza 2, který je otevírán od ak. r. 2020/2021. Studenti, kteří nemají absolvovaný IMA, jsou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IMA1 i IMA2. Studenti, kteří mají absolvovaný IMA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
 • Od ak. r. 2020/21 není otevírán předmět INM - Numerická matematika a pravděpodobnost, který byl nahrazen předmětem IPT - Pravděpodobnost a statistika. Studenti, kteří nemají absolvovaný INM, jsou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat nahrazující předmět IPT. Studenti, kteří mají absolvovaný INM, si nahrazující předmět nemohou zapsat.
 • U všech 3 výše uvedených změn platí, že neabsolvování původního povinného předmětu se nepočítá do možnosti opakovat nahrazující povinné předměty.
 • Od ak. r. 2022/23 je předmět IDM - Diskrétní matematika za 5 kreditů rozdělen na 2 předměty: IDM - Diskrétní matematika za 4 kredityIZLO - Základy logiky pro informatiky. Studenti, kteří nemají absolvovaný IDM za 5 kreditů, jsou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat nahrazující předměty IDM za 4 kredity a IZLO za 2 kredity. Studenti, kteří mají absolvovaný IDM za 5 kreditů, budou mít IZLO automaticky uznán za 0 kreditů jako vyznačení splněné povinnosti.
 • Neabsolvování původního povinného předmětu IDM za5 kreditů se nepočítá do možnosti opakovat předmět IZLO.

Student si musí zapsat nejprve opakované povinné a povinně volitelné předměty. Dále si student zapisuje předměty povinné a povinně volitelné pro příslušný ročník. Až pak si může zapsat předměty volitelné pro příslušný ročník nebo z nižších ročníků. Pokud si student pro daný semestr nezapíše všechny povinné a povinně volitelné předměty (vyjma předmětů ITT - Semestrální projekt a IBT - Bakalářská práce), smí si v daném semestru zapsat nejvýše jeden volitelný předmět.

Od akademického roku 2018/2019 si mohou studenti 3. ročníku požádat o zápis 1-3 libovolných předmětů z magisterského studia. Vybrané předměty budou v bakalářském studiu započteny jako volitelné. Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti a budou posuzovány s ohledem na dosavadní studijní výsledky.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDMDiskrétní matematika4PZaZkFIT
IELElektronika pro informační technologie6PZaZkFIT
ILGLineární algebra5PZaZkFIT
IUSÚvod do softwarového inženýrství5PZaZkFIT
IZPZáklady programování7PZaZkFIT
GENZkouška z obecné angličtiny B11PVAZkFIT
ZAN4Zkouška z angličtiny na úrovni B11PVAZkFIT
1AHS-LAplikovaná herní studia – výzkum a design3VZkFaVU
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech3VZkFaVU
1DS-Z3D tisk a digitální výroba pro kreativní obory 12VZaFaVU
1HS-ZHerní studia3VZkFaVU
1ODI-Z3D optická digitalizace 12VZaFaVU
ACHE20Architektura 20. století3VZkFaVU
ATGDAktuální témata grafického designu2VZaFaVU
BPC-DSYDaňový systém ČR2VKlzFEKT
BPC-ELSAElektrotechnický seminář2VZaFEKT
BPC-FY1BFyzika 16VZaZkFEKT
BPC-FYEFyzika v elektrotechnice5VZaZkFEKT
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimní *)3VZkFaVU
DEDE2-ZDějiny designu 2 - zimní *)3VZkFaVU
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 13VZkFaVU
FIKFilozofie a kultura2VZaICV
FITDějiny a filozofie techniky2VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IFSFyzikální seminář2VZaFIT
ISCPočítačový seminář2VZaFIT
ISMMatematický seminář2VZaFIT
IVGInformační výchova a gramotnost1VZaFIT
KPO-ZKurz pornostudií3VZkFaVU
PRMPrávní minimum2VZaICV
RETRétorika2VZaICV
VSDH1Vizuální styly digitálních her 12VZaFaVU
XPC-POMPodnikatelské minimum4VZaFEKT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IMA1Matematická analýza 14PZaZkFIT
INCNávrh číslicových systémů5PZaZkFIT
IOSOperační systémy5PZaZkFIT
ISUProgramování na strojové úrovni6PZaZkFIT
IZLOZáklady logiky pro informatiky2PZkFIT
0AXAngličtina C1-23PVAZaZkFSI
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFIT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFIT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 23PVAZaZkFIT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFIT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFIT
BPC-PA2Praktická angličtina 25PVAZkFEKT
GENZkouška z obecné angličtiny B11PVAZkFIT
IVHSeminář VHDL4PVTKlzFIT
0SEEnglish Skills for Workplace Communication3VZaZkFSI
1CNCOCNC obrábění – Roboti v umělecké praxi2VZaFaVU
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostech3VZkFaVU
1DS-23D tisk a digitální výroba pro kreativní obory 22VZaFaVU
1HERDESHerní design2VZaFaVU
1KADH-LKritická analýza digitálních her3VZkFaVU
1ODI-L3D optická digitalizace 22VZaFaVU
AUP-LAutorská práva1VZaFaVU
DEDE1-LDějiny designu 1 - letní *)3VZkFaVU
DEDE2-LDějiny designu 2 - letní *)3VZkFaVU
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 23VZkFaVU
FIKFilozofie a kultura2VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HLS-KEHliněné stavitelství2VKlzFA
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IJCJazyk C5VZkFIT
IMKMechanika a akustika *)6VKlzFIT
ISJSkriptovací jazyky5VZkFIT
ITWTvorba webových stránek5VKlzFIT
ITYTypografie a publikování4VKlzFIT
IVSPraktické aspekty vývoje software5VKlzFIT
N2Němčina 23VZaZkFSI
PLABPodnikatelská laboratoř4VKlzFP
PRMPrávní minimum2VZaICV
RETRétorika2VZaICV
VSDH2Vizuální styly digitálních her 22VZaFaVU
XPC-BENObchodní angličtina *)3VZaZkFEKT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IALAlgoritmy5PZaZkFIT
IFJFormální jazyky a překladače5PZaZkFIT
IMA2Matematická analýza 24PZaZkFIT
INPNávrh počítačových systémů6PZaZkFIT
IPTPravděpodobnost a statistika5PZaZkFIT
ISSSignály a systémy6PZkFIT
0A9Angličtina C1-13PVAZaZkFSI
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFIT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFIT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2 *)3PVAZaZkFIT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFIT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFIT
BPC-PA1Praktická angličtina 15PVAZkFEKT
BPC-PA3Praktická angličtina 35PVAZkFEKT
0SEEnglish Skills for Workplace Communication3VZaZkFSI
1ZHERVZáklady herního vývoje4VKlzFaVU
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFIT
BPC-AE1Analogová elektronika 17VZaZkFEKT
BPC-ANAAnalogová technika6VZaZkFEKT
BPC-ELAElektroakustika 16VZaZkFEKT
BPC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojů6VZaZkFEKT
BPC-PDSProjektování datových sítí5VZaZkFEKT
BPC-RBMRobotika a manipulátory4VZaZkFEKT
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.5VZkFEKT
BPC-ZSYZabezpečovací systémy5VZaZkFEKT
DMSMDigital Marketing and Social Media5VKlzFP
ECE-commerce6VKlzFP
F1Francouzština 12VZaFSI
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZaFIT
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)4VKlzFIT
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linux4VKlzFIT
IMFMatematické základy fuzzy logiky5VKlzFIT
ININávrh a implementace IT služeb4VKlzFIT
IP1Projektová praxe 15VKlzFIT
IPSProgramovací seminář2VZaFIT
IPZPeriferní zařízení *)3VZkFIT
IW1Desktop systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IW5Programování v .NET a C#5VKlzFIT
IZEPZáklady ekonomiky podniku4VZaZkFIT
IfmiPFinanční management pro informatiky3VKlzFP
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFIT
JS1Španělština: začátečníci 1/23VZaFIT
N1Němčina 12VZaFSI
N3Němčina 32VZaFSI
N5Němčina 52VZaFSI
N7Deutsch für Studium und Beruf I4VZaZkFSI
R1Ruština 12VZaFSI
T2FPočítačová fyzika II3VKlzFSI
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 13VKlzFEKT
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 13VKlzFEKT
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 3VKlzFEKT
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 13VKlzFEKT
XPC-PEPPedagogická psychologie5VZaZkFEKT
XPC-RU1Ruština pro začátečníky 13VKlzFEKT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
ftPFinanční trhy6VZaZkFP
mak1PMakroekonomie 16VZaZkFP
manPManagement5VZaZkFP

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDSDatabázové systémy5PZaZkFIT
IPKPočítačové komunikace a sítě4PZaZkFIT
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOP5PZaZkFIT
IZGZáklady počítačové grafiky6PZaZkFIT
IZUZáklady umělé inteligence4PZaZkFIT
BPC-PA4Praktická angličtina 45PVAZkFEKT
ICPSeminář C++4PVTKlzFIT
ICSSeminář C#4PVTKlzFIT
IJASeminář Java4PVTKlzFIT
IVHSeminář VHDL4PVTKlzFIT
0MRMobilní roboty5VZaFSI
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFIT
BPC-AE2Analogová elektronika 26VZaZkFEKT
BPC-AUDAudio elektronika5VZaZkFEKT
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoT5VZaZkFEKT
BPC-MA2AMatematika 26VZaZkFEKT
BPC-MOLÚvod do molekulární biologie a genetiky5VZaZkFEKT
BPC-PPKPočítačová podpora konstruování6VKlzFEKT
BPC-PRPRobotika a zpracování obrazu7VZaZkFEKT
BPC-PSMPlošné spoje a povrchová montáž5VZaZkFEKT
BPC-ZSLZobrazovací systémy v lékařství5VZaZkFEKT
BPC-ZSWZvukový software2VZaFEKT
F2Francouzština 23VZaZkFSI
FITDějiny a filozofie techniky2VZaICV
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)4VKlzFIT
IAMPokročilá matematika5VKlzFIT
IANAnalýza binárního kódu4VKlzFIT
IBSBezpečnost a počítačové sítě4VZaZkFIT
IIZSpráva serverů IBM zSeries5VKlzFIT
IP2Projektová praxe 25VKlzFIT
IPAPokročilé asemblery5VZkFIT
ITPTechnika personálních počítačů *)4VZkFIT
ITSTestování a dynamická analýza5VZaZkFIT
IW2Serverové systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IZAProgramování zařízení Apple5VZkFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFIT
JS2Španělština: začátečníci 2/23VZaZkFIT
KdasPDaňová soustava6VZaZkFP
N4Němčina 43VZaZkFSI
N6Němčina 64VZaZkFSI
N8Deutsch für Studium und Beruf II4VZaZkFSI
PRISPrávo informačních systémů5VZkFP
R2Ruština 23VZaZkFSI
XPC-EICElektrické instalace5VKlzFEKT
XPC-ELBBezpečná elektrotechnika2VZkFEKT
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 23VKlzFEKT
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 23VKlzFEKT
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 23VKlzFEKT
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 23VKlzFEKT
XPC-PEPPedagogická psychologie5VZaZkFEKT
XPC-RU2Ruština pro začátečníky 23VKlzFEKT
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.5VZkFEKT
ZFIZáklady financování6VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
fapPFinanční analýza a plánování5VZaZkFP
marPMarketing6VZaZkFP
mik1PMikroekonomie 16VZaZkFP
ucePÚčetnictví6VZaZkFP

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IISInformační systémy4PZaZkFIT
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémy6PZaZkFIT
IMSModelování a simulace5PZaZkFIT
ISASíťové aplikace a správa sítí5PZaZkFIT
ITTSemestrální projekt5PZaFIT
ITUTvorba uživatelských rozhraní5PKlzFIT
BPC-RR1Řízení a regulace 17VZaZkFEKT
IP3Projektová praxe 35VKlzFIT
IZVZpracování a vizualizace dat v prostředí Python4VKlzFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IBTBakalářská práce13PZaFIT
BPC-RR2Řízení a regulace 26VZaZkFEKT
IMUMultimédia v počítačových sítích *)4VKlzFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4V0A9, 0AX, AIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4, BPC-PA1, BPC-PA2, BPC-PA3, BPC-PA4, GEN, ZAN4Angličtina
T194VICP, ICS, IJA, IVHTechnický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru