Detail předmětu

Audio elektronika

BPC-AUD FEKT BPC-AUD Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Studenti se seznámí se základy přenosu analogového a digitálního nízkofrekvenčního a audio signálu, dále s funkcí a konstrukcí předzesilovačů, korekčních zesilovačů, koncových zesilovačů a filtrů. Kurs pokračuje vysvětlením principu vzorkování, kvantování a kódování v oblasti audia a s principy komprimace audio signálů. Důraz je kladen na vysvětlení principu zdrojového kódování, zabezpečení proti chybám a metody snížení degradace signálu při záznamu a reprodukci. Studenti získají znalosti o současných možnostech záznamu a reprodukce v systémech bez redukce i s redukcí datového toku audia.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky
  • 26 hod. laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a technickými prostředky pro zpracování, přenos a archivaci zvukových a audio signálů v oblasti analogové a digitální nízkofrekvenční techniky a audio elektroniky.
Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit princip přenosu analogového a digitálního nízkofrekvenčního a audio signálu
- popsat zdroje a spotřebiče nízkofrekvenčního a audio signálu
- navrhnout vhodný předzesilovač, korekční zesilovač, výkonový zesilovač nebo audio filtr
- vysvětlit princip vzorkování, kvantování a kódování zvukových a audio signálů
- vysvětlit princip komprese bitového toku digitálních zvukových a audio signálů
- popsat systémy pro záznam a reprodukci bez a s redukcí datového toku
- změřit parametry analogového a digitální audio systému nebo zesilovače

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit základní principy analogového a digitálního zpracování signálů a funkci základních polovodičových součástek a zesilovačů signálu. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Literatura studijní

  • TOMAN, K. Reproduktory a reprosoustavy I. Dexon, Karviná, 2001. ISBN 859-1459280805.

Literatura referenční

  • WIRSUM, S. Abeceda nf techniky. BEN - technická literatura, Praha, 2003. ISBN 978-8086056265.
  • KOTISA, Z., VORÁČEK, V. NF zesilovače 1 - 4 díl. BEN - technická literatura, Praha, 2001-2006. ISBN 978-8073000301, 978-8073000530, 978-8073000653, 978-8073002114.
  • ŠŤÁL, P. Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D. BEN - technická literatura, Praha, 2008. ISBN 978-8073002305.

Osnova přednášek

1. Nízkofrekvenční signály, přenos a záznam, zpracování a reprodukce audia.
2. Principy elektroakustiky a elektroakustických měničů - mikrofony a reproduktory.
3. Třídy a vlastnosti zesilovačů pro nízkofrekvenční elektroniku (A, AB, B, D, T).
4. Předzesilovače pro audio, přepínání vstupů, fyziologická regulace hlasitosti.
5. Korekční zesilovače a vícepásmové filtry, korekce hloubek a výšek, ekvalizéry.
6. Koncové a výkonové zesilovače, digitální zesilovače s PWM modulací a ZV.
7. Digitální zpracování nízkofrekvenčních signálů, A/D s D/A převodníky, DSP.
8. Digitální záznam bez redukce datového toku (PCM, CD-Audio, SACD, DVD-Audio).
9. Digitální záznam s redukcí datového toku (MiniDisc, MPEG, Dolby Digital, DTS).
10. Princip komprimace zvukových signálů (MP3, ACC, WMA, OGG, ATRAC a další).
11. Standardy pro digitální rozhlasové vysílání DAB/DMB.

Osnova laboratorních cvičení

1. Vstupní audio zesilovač s nastavitelnou citlivostí a korekcí RIAA.
2. Korekční zesilovač hloubek a výšek s fyziologickou korekcí.
3. Digitální výkonový zesilovače ve třídě T s PWM.
4. Stereofonní aktivní výhybka pro satelity a subwoofer s nastavitelným kmitočtem.
5. Princip digitálního koncového zesilovače ve třídě D a PWM modulací.
6. Digitální vícepásmový ekvalizér a limiter pro audio signál řízený pomocí PC.
7. A/D a D/A převod nízkofrekvenčního signálu s volitelnými parametry konverze.
8. Měření D/A převodníku CD přehrávače audio analyzátorem Audio Precision.

Průběžná kontrola studia

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 70 body.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po laboratoř výuky T12/SE 6.125 09:0010:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Kratochvíl
Po zkouška 2024-05-13 T8/T 0.10 10:0011:30 BPC-AUD - závěrečná písemná zkouška
Po zkouška 2024-05-20 T8/T 0.10 10:0011:30 BPC-AUD - závěrečná písemná zkouška
Po laboratoř výuky T12/SE 6.125 11:0012:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Kratochvíl
Po laboratoř výuky T12/SE 6.125 13:0014:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Kufa
Po laboratoř výuky T12/SE 6.125 15:0016:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Kufa
Út laboratoř výuky T12/SE 6.125 09:0010:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Král
Út zkouška 2024-05-07 T8/T 0.10 10:0011:30 BPC-AUD - závěrečná písemná zkouška
Út laboratoř výuky T12/SE 6.125 11:0012:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Král
Út laboratoř výuky T12/SE 6.125 13:0014:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Malucha
Út laboratoř výuky T12/SE 6.125 15:0016:5016 2BIA 2BIB 3BIT xx Malucha
St přednáška výuky T8/T 0.10 09:0010:50144 2BIA 2BIB 3BIT xx Kratochvíl
St zkouška 2024-05-29 T8/T 0.10 10:0011:30 BPC-AUD - závěrečná písemná zkouška
Čt zkouška 2024-05-02 T8/T 0.10 10:0011:30 BPC-AUD - závěrečná písemná zkouška
zkouška 2024-05-10 T8/T 0.10 10:0011:30 BPC-AUD - závěrečná písemná zkouška
zkouška 2024-05-24 T8/T 0.10 10:0011:30 BPC-AUD - závěrečná písemná zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru