Detail předmětu

Zvukový software

BPC-ZSW FEKT BPC-ZSW Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Předmět je zaměřen na ovládnutí práce s různým software pro editaci, produkci a mastering zvukových nahrávek. Výuka předmětu probíhá formou počítačových cvičení a získané dovednosti jsou ověřovány pomocí dvou samostatných projektů.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 26 hod. pc laboratoře

Zajišťuje ústav

Hudební fakulta (HF JAMU)

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty formou počítačových cvičení s prací s nejvíce používaným software pro editaci, produkci mastering zvukových nahrávek.
Absolvent předmětu je schopen:
- nahrávat a editovat zvukové soubory v běžných software pro editaci zvuku
- provádět mastering v běžných software pro editaci zvuku
- nahrávat a editovat zvukové soubory v běžných software pro zvukovou produkci
- využívat integrovaný mixážní pult a zvukové rozhraní v běžných software pro zvukovou produkci
- nahrávat a editovat MIDI data v běžných software pro zvukovou produkci
- aplikovat běžné efekty a efekty v reálném čase v běžných software pro zvukovou produkci a pro editaci zvuku
- využívat automatizaci a dálkové řízení parametrů a funkcí v běžných software pro zvukovou produkci
- ovládat počítačem podporovanou zvukovou produkci
- provádět editaci zvukové složky multimediálních dat různých formátů

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti struktury mixážních pultů, principů nedestruktivní editace zvukových souborů, principů harddisk recordingu, formátů zvukovvých souborů a základní znalosti protokolu MIDI a počítačové notografie.

Literatura studijní

  • Forró, D.: MIDI - komunikace v hudbě. Grada, Praha 1993. ISBN 80-85623-56-0

Literatura referenční

  • Forró, D.: Počítače a hudba,Grada, Praha 1994. ISBN: 80-85623-57-9
  • JIRÁSEK, O. Kytara a počítač. Computer Press, Brno, 2005. ISBN 80-251-0843-0

Průběžná kontrola studia

Zápočet je udělen za odevzdání dvou samostatných prací ve zvukovém editačním a produkčním software. Minimální rozsah vypracování jednotlivých samostatných prací stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechna počítačová cvičení v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St poč. lab výuky T12/SE 5.127 12:0013:5028 2BIA 2BIB 3BIT xx Musil
St poč. lab výuky T12/SE 5.127 14:0015:5028 2BIA 2BIB 3BIT xx Musil

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru