Detail předmětu

Funkční verifikace číslicových systémů

FVS Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen

Aktuální důležitost funkční verifikace. Specifikace požadavků a verifikační plán. Simulace a příprava testovacích prostředí. Funkční verifikace a její metody (generování pseudo-náhodných verifikačních stimulů, verifikace řízená pokrytím, verifikace založená na tvrzeních, samokontrolní mechanismy). Verifikační metodiky a jazyk SystemVerilog. Reportování a oprava nalezených chyb. Emulace a FPGA prototypování. Validace.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 8 hod. laboratoře
 • 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 20 bodů laboratoře
 • 20 bodů projekty
 • 5 bodů domácí úkoly

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Získat přehled o funkční verifikaci číslicových systémů, pozornost se věnuje problematice přípravy testovacích prostředí (testbenchů), funkční verifikaci a emulaci. Získat praktické dovednosti s funkční verifikací číslicových systémů, které používají přední výrobci číslicových obvodů. Zvládnutí tvorby testovacích a verifikačních prostředí podle aktuálních a běžně používaných metodik (UVM). Zvládnutí poskytnutí přesných informací o objevených chybách, nebo jejich přímého odstranění.


Student zná základní techniky funkční verifikace číslicových systémů: simulaci, funkční verifikaci a její metody, emulaci a prototypování. Umí analyzovat zdrojové kódy a výstupy nástrojů pro funkční verifikaci, umí lokalizovat chyby a zařídit jejich opravu. Umí vytvářet základní verifikační prostředí v jazyku SystemVerilog podle aktuálních metodik (UVM) pro funkční verifikaci. Získal znalosti, které jsou značnou výhodou při práci v oblasti návrhu číslicových obvodů.

Proč je předmět vyučován

Získané dovednosti výrazně zvyšují možnost uplatnění absolventů v praxi, verifikace je v současnosti nedílnou součástí vývoje číslicových systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy návrhu číslicových systémů, základy programování.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě.
 • Myer, A.: Principles of Functional Verification, Newnes, USA, 2003. ISBN: 0750676175.
 • Spear, Ch., Tumbush, G., SystemVerilog for Verification: A Guide to Learning the Testbench Language Features, Springer, USA, 2012. ISBN: 1461407141.
 • Haque, F., Michelson, J., Khan, K.: The Art of Verification with SystemVerilog Assertions, Verification Central, USA, 2006. ISBN: 0971199418.
 • Amos, D., Lesea, A., Richter, R.: FPGA-Based Prototyping Methodology Manual: Best Practices in Design-For-Prototyping, Synopsys Press, USA,2011. ISBN: 1617300047.

Literatura referenční

 • * Myer, A.: Principles of Functional Verification, Newnes, USA, 2003. ISBN: 0750676175. * Bergeron, J.: Writing Testbenches using SystemVerilog, Springer, USA, 2006. ISBN: 0387292217 * Spear, Ch., Tumbush, G., SystemVerilog for Verification: A Guide to Learning the Testbench Language Features, Springer, USA, 2012. ISBN: 1461407141. * Haque, F., Michelson, J., Khan, K.: The Art of Verification with SystemVerilog Assertions, Verification Central, USA, 2006. ISBN: 0971199418. 

Osnova přednášek

 1. Motivace a historie verifikace
 2. Verifikace založená na simulaci
 3. Funkční verifikace: Úvod
 4. Metodiky tvorby verifikačních prostředí
 5. Samo-kontrolní mechanizmy + LAB 1
 6. SystemVerilog: Datové typy a řízení, Generování stimulů + LAB 2
 7. Měření a analýza pokrytí + LAB 3
 8. Formální tvrzení
 9. Verifikace založena na formálních tvrzeních + LAB 4
 10. Register Abstraction Layer
 11. Přednáška hosta z praxe
 12. Ladění přímo na čipu
 13. Trendy v oblasti verifikace

Osnova laboratorních cvičení

 1. Implementace referenčního modelu.
 2. Implementace verifikačních testů.
 3. Verifikace řízena pokrytím.
 4. Verifikace založena na formálních tvrzeních.

Osnova ostatní - projekty, práce

Návrh a implementace verifikačního prostředí pro vybraný číslicový systém.

Průběžná kontrola studia

Účast na laboratorních cvičeních a vypracování projektu v předepsaném termínu.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru