Často kladené dotazy

Záznamy/Streamy

rozbalit vše

Záznamy/Streamy

 • Kde jsou záznamy a streamy?

  O umístění streamů a/nebo záznamů, pokud jsou, jste informováni v rámci jednotlivých předmětů a/nebo jsou ve standardním umístění, a to na video1.fit.vutbr.cz.
 • Proč tak dlouho trvá zveřejnit záznamy?
  Proč když je to často zmiňovaný problém, tak se s tím nic nedělá?

  Záznamy jsou dobrovolnou aktivitou kolegů vyučujících a FIT je sice technicky podporuje, ale nikoli jako zásadní nebo snad dokonce povinnou součást výukového procesu. Na FIT VUT máme (výhradně) prezenční studium a tedy studenti mají chodit prezenčně do školy a navštěvovat přednášky. Záznamy (a také streaming) považujeme za užitečné zejména pro situace, jako jsou nemoc studenta, mimořádná událost, jako například pandemie, zkrátka pro mimořádnou neúčast studentů na výuce. Pro tyto účely zveřejnění záznamů ″dodatečně″ jistě postačí. Přesto se snažíme záznamy připravovat rychleji než dříve a najali jsme na to dalšího pracovníka. Mimochodem, povinnost pro vyučující ″nechat se zaznamenat a/nebo streamovat″ nemáme a z právního hlediska ji ani zavést nelze, tedy s výjimkou například stavu nouze, kdy občanský zákoník zaměstnavateli umožňuje zaměstnancům přenosy i záznamy nařídit.
 • Nešlo by zveřejnit nějaký provizorní záznam a pak ho vyměnit?

  Proč nejde zveřejnit ″nezpracované záznamy″? Záznamy zveřejňuje dobrovolně zaznamenaný pracovník/učitel. Nejde rozumně zveřejnit, respektive umožnit zveřejnění záznamu bez kontroly proto, že by mohlo dojít k porušení GDPR, případně autorského zákona. Záznam totiž podle platných předpisů musí zveřejnit sám zaznamenaný učitel/pracovník. A při zpracování záznamů se mimo jiné určuje, kdo to pro daný záznam je (na záznamu by navíc mohl být vidět člověk jiný než pracovník/učitel sám). Připomínáme, že učitelé nemají povinnost záznamy pořizovat ani zveřejňovat a takovou povinnost nemáme v plánu ani zavádět (ani ji zavést nemůžeme).
 • Jaký je důvod NEstreamování přednášek?

  Formulace této otázky naznačuje, že by se snad přednášky nějak ″měly streamovat″. Tak to ale není. Na FIT máme výhradně prezenční studium a streamování je zcela dobrovolná a nijak nevymahatelná aktivita pracovníků/učitelů a FIT. Pokud si přejete, aby nějaký předmět byl stremován, když není, je možno slušně požádat učitele. Pokud bude pro, tak dobře. Pokud ne, nezbude než to, abyste ″normálně″ (zcela standardně) chodili do školy na přednášky. Mimochodem, na základě aktuálního znění vysokoškolského zákona dokonce nesmíme (za normální situace) v prezenčních studijních programech využívat prvky distanční výuky.
 • Zákaz vstupu s příznaky onemocnění zvyšuje počet osob, které nemohou přijít. Současně není vše streamováno.

  To je pravda. V současnosti (na základě stále trvající pandemické hrozby) je skutečně zakázán vstup osob s příznaky respiračních onemocnění. Současně také platí to (viz jiné otázky), že streamování přednášek, případně jejich záznam, je ze strany vyučujících dobrovolný. To je skutečně problém, ale přesto streamování přednášek nařídit nelze. Můžete učitele o streamování požádat, ale vyhovět vám skutečně nemusí.
  Záznamy a streamy navíc nejsou jediný způsob, jak si zameškanou látku doplnit. Zcela běžně jsou dostupné prezentace z přednášek, někdy lze látku najít ve studijní opoře, v knihovně FIT je celá řada knih podporujících vyučované předměty, o pomoc lze požádat spolužáky (ti si tím látku důkladně zopakují), spousta zdrojů je na Internetu a pokud i pak má student konkrétní nejasnosti, může využít konzultace. Samostudium je samozřejmě náročnější, ale student při něm posílí další v praxi užitečné kompetence.
 • Na přednášce jsem počítal frekvenci zakašlání za minutu a došel jsem cca k číslu 5. Není možné urychlit záznamy či streamy?

  Zlepšovat to jistě možné je, i to děláme, vizte i odpovědi na otázky výše, ale nelze to (záznamy ani streamování) vymáhat. Na přednášky je zákaz chodit s příznaky respiračních chorob a prosím, pokud zjistíte porušení tohoto nařízení, upozorněte kolegy, že jsou nemocní a že by měli jít domů. Je to problém, ale zdraví má přednost (i před studiem).
 • Prečo je študentom častokrát zablokovaný prístup k záznamom z predošlých rokov a sprístupnené ich majú len tí, čo daný rok mali daný predmet zapísaný?

  Formulace otázky je docela překvapivá. Na záznamy není nárok, je to dobrovolná aktivita učitelů a je zcela jejich věcí, komu záznamy zveřejní a komu ne. Mimochodem, látka předmětů se mezi roky mění, i když ne ze 100 % a velmi často nemá valný smysl, aby studenti sledovali ″loňské nebo starší″ záznamy. Možná by bylo na místě hovořit spíše o ″nezpřístupnění″ než o blokování.

Počty studentů

 • Nemáme v prváku příliš hodně studentů?

  Ne, nemáme. Počet přijímaných studentů se meziročně příliš nemění, nastupují studenti se vzrůstajícími předpoklady (SCIO výsledky). Navíc letos reálný počet studentů spíše poklesne, protože přijatí ruští, běloruští a ukrajinští studenti mají velký problém reálně začít studovat.

Předměty

Materiály/IS

 • Materiály k předmětům - nešlo by nějak sjednotit, kde se materiály a informace k předmětům ukládají - třeba do Moodle?

  Zveřejňování a vůbec existence materiálů k předmětům je věcí garantů předmětů. Je dost pravděpodobné, že to bude postupně k ″Moodle″ konvergovat přirozeně, ale jednotný způsob ani existenci nějakého konkrétního druhu materiálů nelze přímo nařídit právě proto, že je to v kompetenci garantů. Existuje, nicméně, doporučení kolegia děkana fakulty k jednotnému ukládání studijních podkladů.
 • Bylo by možné zařídit, aby všechny předměty měly skripta? Takto by studenti měli informace o probírané látce aniž by museli několik týdnů čekat na záznam.

  Tato otázka je skutečně zvláštně formulovaná a naznačuje, že by snad standardní náležitostí předmětů mělo být skriptum a záznamy. Takto ale není. Základním zdrojem informací a inspirace předmětu pro studenty jsou přednášky, kterých se mají účastnit, ale látku předmětů mají studenti studovat zejména sami, a to nejen z přednášek, ale i z dalších zdrojů, například z knih a článků, které jsou v předmětu doporučeny a/nebo které si studenti sami vyhledají. V některých předmětech existují další materiály, například podobné skriptům, ale to je skutečně ″ad hoc″ podle možností a potřeby v jednotlivých předmětech. Ani záznamy nejsou povinné nebo nárokové. Tedy na záznamy nečekejte, choďte na přednášky a také hledejte podklady a studujte sami.

Dotazníky

HW předměty

Promoce

 • Spolužáci z jiných univerzit mají promoce i s fotkami zdarma. Proč toto není možné u nás a proč nejsou fotografie sdíleny digitálně?

  Pode informací, které máme i z FI MUNI, tak za fotky absolventi platí. Letos měli dvě varianty elektronicky a klasicky. I za elektronické fotografie platí. Totéž na FP VUT, kde hned zaplatíte 600 Kč a druhý den dostanete odkaz na fotky. Na PF MUNI říkali, že neplatí za fotky, ale platí za promoce (tedy vše v jednom). Na Mendelu též platí za fotky. Obecně vzato, zdarma není na světě nic. Tedy někdo fotografa zaplatit musí. Možná to není jasné, ale někde za promoci platí absolventi větší poplatek. Je tedy možné z toho zaplatit fotografa. Pak ale student ztrácí možnost volby, fotky si tedy zaplatí vždy, i když by je nechtěl.

Zpětná vazba

Stravování

Rozvrhy

Sexuální obtěžování

 • Mohla by fakulta transparentne informovať o čom sa po chodbách hovorí, že na fakulte došlo a možno stále dochádza k obťažovaniu študentiek?

  Formulace této otázky je překvapivá. Obecně vzato nemůžeme transparentně informovat o tom, co se ″po chodbách hovoří″. Proč? Protože to prostě nemůžeme vědět. Pokud se, jako dospělí občané, dozvíte o nějakém potenciálně trestném činu, hlaste ho, prosím, na Policii ČR. Alternativně můžete využít některý z kontaktních bodů na FIT (viz webová stránka www.fit.vut.cz/study/social-safety). Pokud se týká ″bezpečného prostředí″, provádíme školení pracovníků a provedeme i další školení kontaktních osob a nabídneme školení i studentům. Ohledně možného sexuálního obtěžování, probíhají na PČR v současnosti šetření, týkající se dvou pracovníků FIT zatím bez závěru, jedno začalo sérií anonymních dopisů, druhé podáním konkrétní osoby. Jména nebudeme (ze zřejmých důvodů) sdělovat, ale pokusíme se zamezit přímému kontaktu z preventivních důvodů. Fakulta přistupuje k oficiálně nahlášeným incidentům s plnou vážností.

Státní zkoušky

Odpovědnost: Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
Poslední aktualizace: 2022-12-08 17:01:18
Nahoru