Sociální bezpečí

Fakulta informačních technologií (FIT) usiluje o bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí bez diskriminace. Za diskriminaci se podle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Pokud by se uchazeč o studium, student, zájemce o celoživotní vzdělávaní, účastník celoživotního vzdělávání, zaměstnanec fakulty nebo člen orgánu FIT, který není zaměstnancem FIT, cítil diskriminován nebo byl svědkem diskriminace, případně jiného činu narušujícího bezpečné a spravedlivé prostředí, může se se žádostí o radu či o pomoc obrátit na kteroukoliv z následujících osob (seřazeny abecedně):

Pokud by se diskriminace či jiného činu narušujícího sociální bezpečí dopustila některá z osob uvedených výše, obraťte se buď na děkana, doc. Hanáčka, nebo na fakultního pověřence pro sociální bezpečí, dr. Křenu. S ním také diskutujte případné náměty přispívající ke zvyšování sociálního bezpečí na fakultě.

Podnět na porušení sociálního bezpečí lze podat v listinné podobě prostřednictvím schránky důvěry, která se nachází před místností A121.

Upozorňujeme, že oficiálními stížnostmi, oznámeními a podněty se musíme zabývat, přičemž do šetření závažnějších činů může být zapojena Policie ČR, protože pravomoci fakulty v oblasti vyšetřování jsou omezené. Po prokázání činu narušujícího sociální bezpečí pak fakulta přijme v souladu s Etickým kodexem, Disciplinárním řádem pro studenty VUT, Disciplinárním řádem pro studenty FIT případně zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) opatření přiměřená závažnosti spáchaného činu. Tato opatření sahají od domluvy u méně závažných činů (např. nevhodný vtip) až po vyloučení ze studia u studentů nebo okamžité zrušení pracovního poměru u zaměstnanců při spáchání opravdu závažného činu (např. sexuálně motivované fyzické napadení).

Studenti, kteří potřebují psychologickou pomoc, se také mohou obrátit na Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně.

Zájemci o tuto problematiku najdou další informace na stránkách VUT o sociálním bezpečí.


Odpovědná osoba za tuto stránku: Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.
Nahoru