FIT Creative Showroom & Open Space

FIT Creative Showroom & Open Space je otevřený prostor na FIT VUT v Brně, který má dvě části v místnosti R109. Jedná se o galerii FIT Creative ShowRoom, která slouží jako výstavní prostor výsledků vědy a výzkumu FIT, a FIT Open Space určený pro studenty FIT - takový Startup hub, studentský IT development center - pro vlastní tvůrčí činnost v oblastech IT, konzultací, pro pracovní setkávání studentů, vývoj, prezentace, diskuze, konzultace.

FIT Creative Showroom & Open Space současně slouží jako místo setkávání a konání různých fakultních akcí, odborných wokshopů, seminářů a dalších akcí v rámci programu Star(t)up@FIT.

V Open Space je také k dispozici hned několik 3D tiskáren, které můžete začít používat po absolvování vstupního školení, případně můžete požádat o vytisknutí konkrétního modelu pro školní předmět nebo projekt.
Detailní informace jak se na školení přihlásit a všechny další informace, najdete na webu věnovanému 3d tisku v OpenSpace merlin.fit.vutbr.cz/3d-tisk/.

Nemáte vlastní projekt? Nevadí, zapojte se do některého existujícího týmu. Takové projekty a témata nejdete v sekci Chci začít.

Využití

Prostor je možné využívat k:

 • Setkávání studentů a vývoj vlastních tvůrčích IT projektů na FIT.
 • Pořádání přednášek a seminářů zaměřených na podnikavost a odborná IT témata.
 • Odborná setkání a diskuzní panely s akademiky a výzkumníky z FIT, zástupců s průmyslu, úspěšnými zakladateli firem a investory.
 • Konzultace s odborníky z FIT, JIC, průmyslu apod. s cílem rozvoje a komercializace vlastních projektů.
 • Prezentace produktů, projektů, dílčích výsledků studentské tvůrčí činnosti.
 • Workshopy a přednášky programu FIT Startup Booster.
Aktuální informace o dění kolem startupů ve FIT Open Space najdete v řadě tématických chatů na Discordu.
Jak se zapojit?

Podmínky přístupu

 • Mimo veřejné akce je vstup do prostor povolen pouze s platnou kartou ISIC nebo FIT, nebo s doprovodem osoby s platnou kartou.
 • Za prostor je odpovědná osoba, která prostor otevřela použitím karty, a to včetně osob vstupujících společně.
 • Při veřejné akci za prostor odpovídá odpovědná osoba - organizátor akce.
 • Každá osoba přítomna v prostoru je zodpovědná za správné použití vybavení prostor a veškerých zařízení.
 • Před odchodem z prostor uveďte použité zařízení, pracoviště a vybavení do původního stavu.
 • Při odchodu z prostor proveďte znovu načtení karty pro zaznamenání Vašeho odchodu.
 • Prostor je z bezpečnostních důvodů monitorován kamerovým systémem.
 • Prostor pro Creative Showroom oddělený od zbytku místnosti přenosnou zábranou není přístupný.
 • Prostor vyhrazený pro 3D tisk a oddělený od zbytku místnosti přenosnou zábranou, a zařízení v něm umístěná je možné použít pouze po předchozí domluvě a souhlasu kontaktních osob uvedených níže.
 • Provozní doba místnosti je denně 7:00-21:00. Výjimky je nutné sjednat předem s tajemníkem fakulty.
 • V případě dotazů se obraťte na kontaktní osoby uvedených níže.
 • Případné závady nebo zjištěné problémy hlaste obratem na níže uvedené kontakty.
 • Při potřebě využití prostor k prezentaci FIT pro zvanou návštěvu nebo delegaci, bude prostor uzavřen, nebo přístup v něm výrazně omezen a předtím dojde k jeho kompletnímu úklidu.

FAQ

ShowRoom

Součást prostoru je nadále vyhrazena k prezentaci fakultních výsledků vědy a výzkumu. ShowRoom je využíván při různých akcích a návštěvách fakulty a není určen pro studentskou činnost.

Nahoru