Detail práce

Intelligent mobile robot

Disertační práce Student: Luža Radim Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Název česky
Inteligentní mobilní robot
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Tato práce se zabývá řešením lokalizace mobilního robota v rozsáhlých venkovních prostředích s řídkými orientačními body. Důraz je kladen na nezávislost na externích systémech. Práce popisuje stávající metody a algoritmy používané pro lokalizaci. Dále je popsán návrh a realizace řešení pro lokalizaci v rozsáhlých venkovních prostředích. Implementované řešení bylo otestováno sadou exprimentů. Na závěr jsou výsledky experimentů konfrontovány s cíli práce a jsou navrženy možnosti dalšího vývoje.

Klíčová slova

Robotika, lokalizace ve venkovním prostředí, feature-based mapování.

Ústav
Studijní program
Stav
odevzdáno
Nahoru