Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail práce

Intelligent mobile robot

Disertační práce Student: Luža Radim Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Název česky
Inteligentní mobilní robot
Jazyk
anglický
Stav
odevzdáno
Obhajoba
5. října 2019
Ústav
Studijní program
Obor studia
Soubory
Klíčová slova
Robotika, lokalizace ve venkovním prostředí, feature-based mapování.
Abstrakt

Tato práce se zabývá řešením lokalizace mobilního robota v rozsáhlých venkovních prostředích s řídkými orientačními body. Důraz je kladen na nezávislost na externích systémech. Práce popisuje stávající metody a algoritmy používané pro lokalizaci. Dále je popsán návrh a realizace řešení pro lokalizaci v rozsáhlých venkovních prostředích. Implementované řešení bylo otestováno sadou exprimentů. Na závěr jsou výsledky experimentů konfrontovány s cíli práce a jsou navrženy možnosti dalšího vývoje.

Citace
LUŽA, Radim. Intelligent mobile robot. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-10-05. Vedoucí práce Zbořil František V.. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/1235/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT1235,
  author = "Radim Lu\v{z}a",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Intelligent mobile robot",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/1235/"
}
Nahoru