Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail práce

Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security

Disertační práce Student: Malčík Dominik Ak.rok: 2019/2020 Vedoucí: Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Název česky
Analýza útoků na (mikro)čipy a návrh zvýšení jejich odolnosti/bezpečnosti
Jazyk
anglický
Stav
odevzdáno
Obhajoba
3. prosince 2019
Ústav
Studijní program
Obor studia
Soubory
Klíčová slova
Mikročip, čip, pouzdro čipu, deprocesing, plasmatické leptání, chemické leptání, bezpečnostní analýza čipů, mikroskopická analýza, SmartMX, MIFARE Classic.
Abstrakt
S využitím mikročipů se dnes setkáváme prakticky na denní bázi, od jednoduchých zařízení pro domácí použití až po utajované vojenské vybavení. V mnoha případech navíc svěřujeme těmto zařízením velmi citlivá data, jako i v případě elektronických dokladů - otisky prstů, fotografie obličeje, osobní data; a v některých případech například i obraz oční duhovky. Ověření deklarované funkčnosti a míry zabezpečení takových mikročipů se tak stává žádanou službou. V rámci této disertační práce prezentujeme experimentálně ověřený proces mikroskopické analýzy mikročipů proveditelný v nízkonákladovém režimu. Popsaný proces jsme poté demonstrovali na čipu z českého biometrického pasu - od získání čipu z plastové karty až po jeho analýzu na základě získaných mikroskopických snímků. V rámci analýzy jsme prozkoumali a porovnali různé metody bez strojového učení potenciálně využitelné k rozpoznávání logických elementů. Dále jsme provedli zhodnocení aktuálních hardwarově orientovaných útoků na mikročipy. V návaznosti na toto zhodnocení jsme navrhli možná protiopatření zaměřená primárně na ztížení procesu mikroskopické analýzy.
Citace
MALČÍK, Dominik. Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-12-03. Vedoucí práce Drahanský Martin. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/544/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT544,
  author = "Dominik Mal\v{c}\'{i}k",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/544/"
}
Nahoru