Detail práce

Generic Decentralized Self-Adaptive Context-Aware Architecture Model

Disertační práce Student: Kazzaz M. Mohanned Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Název česky
Generic Decentralized Self-Adaptive Context-Aware Architecture Model
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Vývoj v informačním systému neustále zvyšuje nároky na účinnou, efektivní a adaptivní spolupráci mezi komponenty systému, aby se vyrovnal se změnami v systému a zaručil taknejlepší výkon. K dosažení těchto požadavků byly zavedeny dva hlavní přístupy. Přístup k adaptaci umožňuje informačnímu systému přizpůsobit se změnám v kontextu informacísystému a jeho okolního prostředí na základě adaptační strategie. Přístup ke zvyšování informovanosti zase napomáhá sledovat informace o kontextu a rozpoznat změny, kterémohou proces adaptace vyvolat.V této práci představujeme obecný kontextově orientovaný model vlastní adaptivní architektury pro podporu softwarového systému s adaptačními funkcemi, které zaručují dostupnost systému, provozní podmínky a výkon. Navíc poskytujeme dvě případové studie v reálném životě jako důkaz konceptu použitelnosti našeho navrhovaného adaptačního přístupu.

Klíčová slova

Adaptabilita, softwarová architektura, model kontextu, decentralizované řízení, sledování kontextu

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno
Obhajoba
27. února 2020
Citace
KAZZAZ, M.. Generic Decentralized Self-Adaptive Context-Aware Architecture Model. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2020-02-27. Vedoucí práce Zendulka Jaroslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/652/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT652,
  author = "Mohanned M. Kazzaz",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Generic Decentralized Self-Adaptive Context-Aware Architecture Model",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2020,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/652/"
}
Nahoru