Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail práce

GENERIC DECENTRALIZED SELF-ADAPTIVE CONTEXT-AWARE ARCHITECTURE MODEL

Disertační práce Student: Kazzaz M. Mohanned Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Název anglicky
GENERIC DECENTRALIZED SELF-ADAPTIVE CONTEXTAWARE ARCHITECTURE MODEL
Jazyk
český
Stav
odevzdáno
Obhajoba
29. listopadu 2019
Ústav
Studijní program
Obor studia
Soubory
Klíčová slova
Adaptabilita, softwarová architektura, model kontextu, decentralizované řízení, sledování kontextu
Abstrakt

Vývoj v informačním systému neustále zvyšuje nároky na účinnou, efektivní a adaptivní spolupráci mezi komponenty systému, aby se vyrovnal se změnami v systému a zaručil taknejlepší výkon. K dosažení těchto požadavků byly zavedeny dva hlavní přístupy. Přístup k adaptaci umožňuje informačnímu systému přizpůsobit se změnám v kontextu informacísystému a jeho okolního prostředí na základě adaptační strategie. Přístup ke zvyšování informovanosti zase napomáhá sledovat informace o kontextu a rozpoznat změny, kterémohou proces adaptace vyvolat.V této práci představujeme obecný kontextově orientovaný model vlastní adaptivní architektury pro podporu softwarového systému s adaptačními funkcemi, které zaručují dostupnost systému, provozní podmínky a výkon. Navíc poskytujeme dvě případové studie v reálném životě jako důkaz konceptu použitelnosti našeho navrhovaného adaptačního přístupu.

Citace
KAZZAZ, M.. GENERIC DECENTRALIZED SELF-ADAPTIVE CONTEXT-AWARE ARCHITECTURE MODEL. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-11-29. Vedoucí práce Zendulka Jaroslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/652/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT652,
  author = "Mohanned M. Kazzaz",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "GENERIC DECENTRALIZED SELF-ADAPTIVE CONTEXT-AWARE ARCHITECTURE MODEL",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/652/"
}
Nahoru