Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail práce

Application of Genetic Algorithms and Data Mining in Noise-based Testing of Concurrent Software

Disertační práce Student: Pluháčková Hana Ak.rok: 2019/2020 Vedoucí: Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Název česky
Využití technik genetických algoritmů a dolování z dat v testování paralelních programů s využitím vkládání šumu
Jazyk
anglický
Stav
odevzdáno
Obhajoba
1. března 2020
Ústav
Studijní program
Obor studia
Soubory
Klíčová slova
testování, paralelní programy, dolování z dat, genetické algoritmy, AdaBoost, LASSO algoritmus, vstřikování šumu
Abstrakt
Tato práce navrhuje zlepšení výkonu testování programů použitím technik dolování z dat a genetických algoritmů při testování paralelních programů.  Paralelní programování se v posledních letech stává velmi populárním i přesto, že toto programování je mnohem náročnějsí než jednodušší sekvenční a proto jeho zvýšené používání vede k podstatně vyššímu počtu chyb. Tyto chyby se vyskytují v důsledku chyb v synchronizaci jednotlivých procesů programu. Nalezení takových chyb tradičním způsobem je složité a navíc opakované spouštění těchto testů ve stejném prostředí typicky vede pouze k prohledávání stejných prokládání. V práci se využívá metody vstřikování šumu, která vystresuje program tak, že se mohou objevit některá nová chování. Pro účinnost této metody je nutné zvolit vhodné heuristiky a též i hodnoty jejich parametrů, což není snadné. V práci se využívá metod dolování z dat, genetických algoritmů a jejich kombinace pro nalezení těchto heuristik a hodnot parametrů. V práci je vedle výsledků výzkumu uveden stručný přehled dalších Technik testování paralelních programů.
Citace
PLUHÁČKOVÁ, Hana. Application of Genetic Algorithms and Data Mining in Noise-based Testing of Concurrent Software. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2020-03-01. Vedoucí práce Vojnar Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/776/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT776,
  author = "Hana Pluh\'{a}\v{c}kov\'{a}",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Application of Genetic Algorithms and Data Mining in Noise-based Testing of Concurrent Software",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2020,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/776/"
}
Nahoru