Zapojení studentů do výzkumu

Studenti FIT se mohou v rámci studia zapojit i do výzkumu a vývoje na fakultě, kde působí celá řada výzkumných skupin. V rámci mezinárodních projektů řeší výzkumné skupiny řadu odborných problémů v oblasti IT.

Zapojení do činnosti výzkumné skupiny přináší řadu nových možností:

 • spolupracovat na tvorbě zcela nových technologií - metod, služeb, zařízení apod.,
 • získat praktické zkušenosti ve výzkumné činnosti,
 • vycestovat v rámci spolupráce na mezinárodních projektech do zahraničí,
 • získat tuzemské i zahraniční kontakty na odborníky v dané oblasti,
 • navázat spolupráci s průmyslem,
 • přivydělat si odbornou činností při studiu.

Jak se zapojit?

Projektová praxe

Projektová praxe je výběrový předmět ohodnocený kredity. Cílem tohoto typu předmětu je seznámit vybrané talentované studenty se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele). Studenti se přihlašují k vybraným tématům a vedoucí výzkumu si z přihlášených vybírá studenty se zájmem a dobrými předpoklady pro vědeckou a výzkumnou práci.

Tím, že jeden předmět každém semestru absolvuje student vědeckovýzkumnou prací, má na tuto práci dostatek času a může dobře prokázat svůj talent.

Cykly

Projektová praxe má dva cykly - bakalářský s předměty IP1, IP2 a IP3, a magisterský s předměty PP1 a PP2. Výběr probíhá vždy na začátku cyklu v předmětech IP1 a PP1. Podmínkou pro výběr IP1 je absolvování všech povinných předmětů prvního ročníku. Do dalších předmětů cyklu student postupuje, pokud sám chce a současně vykazuje odpovídající výsledky.

Projektová praxe umožňuje prakticky po celou dobu studia se v rámci výuky zabývat vědeckou a výzkumnou prací, která jednak cílí k bakalářské a diplomové kvalifikační práci, kterou studenti končí s výbornými výsledky a také k zapojení se do špičkových projektů se všemi výhodami z toho plynoucími.

 • První krok

  Najděte si výzkumnou skupinu, která se věnuje odborné oblasti vašeho zájmu a kontaktujte hlavního výzkumníka.
 • Druhý krok

  Přihlaste se na začátku 2. ročníku bakalářského studia, případně v 2. semestru magisterského studia do předmětů IP1 resp. PP1.
 • Třetí krok

  Naučte se vypracovat zprávy o vědeckém výzkumu.
 • Čtvrtý krok

  Naučte se prezentovat své výsledky ústně před posluchači.
 • Pátý krok

  Nalezněte svoji oblast zájmu, kterou hluboce poznáte a můžete tím zvýšit svoji cenu na trhu práce.
 • Šestý krok

  Star(t)up@FIT
Nahoru