Detail práce

Zadní část zpětného překladače produkující kód v jazyce C

Bakalářská práce Student: Urban Martin Akademický rok: 2011/2012 Vedoucí: Zemek Petr, Ing.
Název anglicky
C Back-End for a Decompiler
Jazyk práce
český
Abstrakt

Práce popisuje implementaci zadní části zpětného překladače produkujícího kód v jazyce C. Obsahuje základní informace o principech a využití reverzního inženýrství v oblasti informačních technologií i mimo něj. Hlavním cílem je vytvořit zadní část zpětného překladače, která bude generovat kód ekvivalentní vůči vstupu, který bude opět přeložitelný do binární formy se zachováním stejné funkčnosti jako zdrojový binární kód. Výstupem je implementace tříd v jazyce C++, vykonávající popisovanou činnost jako součást obecného dekompilátoru, který je vyvíjený v rámci projektu Lissom.

Klíčová slova

Reverzní inženýrství, zpětný překlad, překladač, dekompilátor, Lissom, LLVM IR, jazyk C.

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
13. června 2012
Oponent
Komise
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT), člen
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
URBAN, Martin. Zadní část zpětného překladače produkující kód v jazyce C. Brno, 2012. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2012-06-13. Vedoucí práce Zemek Petr. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/13429/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT13429,
  author = "Martin Urban",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Zadn\'{i} \v{c}\'{a}st zp\v{e}tn\'{e}ho p\v{r}eklada\v{c}e produkuj\'{i}c\'{i} k\'{o}d v jazyce C",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2012,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/13429/"
}
Nahoru