Detail práce

Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost

Diplomová práce Student: Hrnčiřík Matej Akademický rok: 2011/2012 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling of L2 Loop-Preventing Protocols
Jazyk práce
český
Abstrakt

Práce popisuje současně používané technologie, které zajišťují bezsmyčkovost sítí na linkové vrstvě. Objasňuje základní problematiku Ethernetových sítí, následně popisuje protokoly zajišťující bezsmyčkovost - TRILL a SPB. Pro každý z vybraných protokolů jsou uvedeny výhody i nevýhody a jsou porovnány s ostatními technologiemi. V praktické části je popsána prvotní implementace protokolu IS-IS v prostředí OMNeT++, který slouží jako základní stavební kámen TRILLu. Důležitým tématem je ověření správnosti implementace.

Klíčová slova

STP, TRILL, SPB, počítačové sítě, přepínač, linková vrstva, simulace, OMNeT++, Ethernet, IS-IS, ANSA, směrovač

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
20. června 2012
Oponent
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Hladká Eva, doc. RNDr., Ph.D. (FI MUNI), člen
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
HRNČIŘÍK, Matej. Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost. Brno, 2012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2012-06-20. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/14268/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT14268,
  author = "Matej Hrn\v{c}i\v{r}\'{i}k",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} L2 protokol\r{u} zaji\v{s}\v{t}uj\'{i}c\'{i}ch bezsmy\v{c}kovost",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2012,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/14268/"
}
Nahoru