Detail práce

Modelování protokolů IS-IS a TRILL

Diplomová práce Student: Marek Marcel Akademický rok: 2012/2013 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling IS-IS and TRILL
Jazyk práce
český
Abstrakt

V této práci jsou popsány principy směrovacího protokolu IS-IS. Je představen aktuální stav implementace tohoto protokolu v rámci simulačního frameworku OMNeT++. Dále je ukázána implementace protokolu IS-IS vytvořená v rámci projektu ANSA. Navíc je vytvořena jeho varianta nazývaná TRILL, která je v současné době nasazována jako náhrada za STP v prostředí datových center. Cílem práce je umožnit modelování daných protokolů bez nutnosti budování fyzické architektury.

Klíčová slova

IS-IS, ANSA, OMNeT++, INET, směrovací protokol, TRILL, RBridge, data link layer, počítačové sítě

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
20. června 2013
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A".

Otázky u obhajoby
 1. Nepřináší vliv fixních časovačů u IS-IS problém s delší dobou konvergence?
Komise
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT), předseda
Hladká Eva, doc. RNDr., Ph.D. (FI MUNI), člen
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), člen
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
MAREK, Marcel. Modelování protokolů IS-IS a TRILL. Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-20. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15481/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT15481,
  author = "Marcel Marek",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} protokol\r{u} IS-IS a TRILL",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2013,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15481/"
}
Nahoru