Detail práce

Mobilní aplikace pro skenování a rozpoznávání pokladních účtenek

Bakalářská práce Student: Bambuch Vladislav Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Mobile App for Scanning and Recognition of Cashier Bills
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci umožňující focení pokladních účtenek, následně pak správu osobních financí pomocí přehledného grafického uživatelského rozhraní. Aplikace využívá technologie OCR pro digitalizaci cen z účtenek a řídí se novými trendy Android Material Design. Na vyfocené účtence dochází k označování cen jednotlivých položek, které se po kliknutí mezi sebou sčítají do výsledné sumy. Tu pak, společně s dalšími informacemi, může uživatel uložit a vést si statistiky o svých výdajích. Výsledkem je rychlé a velmi snadné přidávání záznamů o nákupech, které jsou k dispozici v přehledných výpisech i ve formě grafů.

Klíčová slova

správa výdajů, skenování účtenek, účetnictví v telefonu, jednoduché uživatelské rozhraní, třídění účtenek, Android OCR, výdaje v telefonu, vím za co platím, domácí účetnictví, BillScanner

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
16. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
 1. Popište prosím v jakém stavu je přesně funkcionalita rozpoznání účtenek ve vaší aplikaci. Co je potřeba vylepšit? 
Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
BAMBUCH, Vladislav. Mobilní aplikace pro skenování a rozpoznávání pokladních účtenek. Brno, 2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17983/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT17983,
  author = "Vladislav Bambuch",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Mobiln\'{i} aplikace pro skenov\'{a}n\'{i} a rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} pokladn\'{i}ch \'{u}\v{c}tenek",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17983/"
}
Nahoru