Detail práce

Server pro recenzování programů Work and Travel

Diplomová práce Student: Bambušek David Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Server for Reviewing Work and Travel Programs
Jazyk práce
český
Abstrakt
Tato práce se zabývá kompletním návrhem webového portálu pro recenzování programů Work and Travel a jiných příležitostí pro práci a cestování v zahraničí, přednostně pro mladé lidi. Popisuje portál jak z hlediska návrhu a implementace jeho uživatelského rozhraní, tak také z hlediska návrhu business plánu pro reálné nasazení a ziskovost webu.
Tento projekt s názvem GapPacker je zamýšlen jako start-up, agregující různorodé programy a články ze světa Work and Travel a bude profi tovat na zpoplatněných proklicích na stránky poskytovatelů těchto programů a na jejich registraci. Projekt má po zavedení na českém trhu ambice expandovat i na další evropské trhy.
Klíčová slova

GapPacker, recenze, student, práce v zahraničí, cestování, startup, uživatelské rozhraní, business plán, webová aplikace, Ruby on Rails

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Inteligentní systémy
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
17. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A).

Otázky u obhajoby
 1. Jaká je návštěvnost webu?
 2. Pokud máte dostatek dat, můžete analyzovat chování uživatelů na webu a validovat, jestli Váš teoretický návrh funguje?
Komise
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), předseda
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Herout Pavel, doc. Ing., Ph.D. (ZČU v Plzni), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), člen
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
BAMBUŠEK, David. Server pro recenzování programů Work and Travel. Brno, 2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-17. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18784/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT18784,
  author = "David Bambu\v{s}ek",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Server pro recenzov\'{a}n\'{i} program\r{u} Work and Travel",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18784/"
}
Nahoru