Detail práce

Server pro recenzování programů Work and Travel

Diplomová práce Student: Bambušek David Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Server for Reviewing Work and Travel Programs
Jazyk
český
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
17. června 2016
Oponent
Ústav
Studijní program
Obor studia
Soubory
Klíčová slova
GapPacker, recenze, student, práce v zahraničí, cestování, startup, uživatelské rozhraní, business plán, webová aplikace, Ruby on Rails
Abstrakt

Tato práce se zabývá kompletním návrhem webového portálu pro recenzování programů Work and Travel a jiných příležitostí pro práci a cestování v zahraničí, přednostně pro mladé lidi. Popisuje portál jak z hlediska návrhu a implementace jeho uživatelského rozhraní, tak také z hlediska návrhu business plánu pro reálné nasazení a ziskovost webu.
Tento projekt s názvem GapPacker je zamýšlen jako start-up, agregující různorodé programy a články ze světa Work and Travel a bude profi tovat na zpoplatněných proklicích na stránky poskytovatelů těchto programů a na jejich registraci. Projekt má po zavedení na českém trhu ambice expandovat i na další evropské trhy.
Citace
BAMBUŠEK, David. Server pro recenzování programů Work and Travel. Brno, 2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-17. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18784/
BibTeX
@MASTERSTHESIS{FITMT18784,
  author = "David Bambu\v{s}ek",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Server pro recenzov\'{a}n\'{i} program\r{u} Work and Travel",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18784/"
}
Nahoru