Detail práce

Performance Testing and Analysis of Qpid Dispatch Router

Diplomová práce Student: Stejskal Jakub Akademický rok: 2017/2018 Vedoucí: Fiedor Tomáš, Ing., Ph.D.
Název česky
Performance Testing and Analysis of Qpid Dispatch Router
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Výkonností testování aplikací nabírá v poslední době na důležitosti během vývoje všeho druhu. Tato práce mapuje základy testování výkonu, které jsou aplikovatelné na libovolné aplikace a následně analýzuje testování výkonu komponent používaných v Messaging systémech a to konkrétně Apache ActiveMQ Artemis a Qpid-Dispatch. Využívané metody testování výkonu je zaměřeno zejména na Apache ActiveMQ Artemis pomocí systému Messaging Performance Tool s názvem Maestro. Práce navrhuje vylepšení této aplikace o rozšíření testování systému Qpid-Dispatch a její možnosti při automatizovaném testování. Řešení je demonstrováno na sérii experimentů s různými topologiemi. Výsledná zpráva závěrem vyhodnocuje navržené rozšíření systému Maestro, zhodnocuje výkon komponenty Qpid-Dispatch a rozvíjí myšlenky pro další rozšíření.

Klíčová slova

testování, analýza výkonu, testování výkonu, síťové technologie, router, Qpid-Dispatch, AMQP, propustnost, latency, JMS, Maestro, MPT, MessageQueuing

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Informační systémy
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
18. června 2018
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby
 1. Jak si vysvětlujete to, že Qpid broker má při společném zapojení s Qpid routery větší výkon, než když je zapojen samostatně?
Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Polášek Ivan, doc. Ing., Ph.D. (FIIT STU), člen
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
STEJSKAL, Jakub. Performance Testing and Analysis of Qpid Dispatch Router. Brno, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2018-06-18. Vedoucí práce Fiedor Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21191/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT21191,
  author = "Jakub Stejskal",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Performance Testing and Analysis of Qpid Dispatch Router",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2018,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21191/"
}
Nahoru