Detail práce

Data loader pro komplexní testování palubních systémů

Diplomová práce Student: Hrbek David Akademický rok: 2017/2018 Vedoucí: Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
Název anglicky
Data Loader for Complex Testing of On-Board Systems
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato diplomová práce shrnuje teorii ohledně nahrávání dat (data load) do palubních počítačů letadel, konkrétně do satelitní datové jednotky Aspire 400 od firmy Honeywell. První část textu popisuje požadavky kladené na proces nahrávání dat a možné způsoby jeho provedení. Jsou zde také představeny standardy týkající se tohoto tématu v leteckém průmyslu. Druhá část se pak zabývá samotnou implementací procesu nahrávání dat na zmíněné jednotce.

Klíčová slova

nahrávání dat, satelitní datová jednotka Aspire 400, standardy ARINC

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Počítačové a vestavěné systémy
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
18. června 2018
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C".

Otázky u obhajoby
 1. V závěru práce uvádíte, že nebyla k dispozici jednotka Aspire 400 pro otestování realizačního výstupu za reálných podmínek. Na jakém hardware jste tedy prováděl ověření funkčnosti implementačních výstupů?
 2. Můžete, prosím, přiblížit, jakým způsobem je u data loaderu zajištěna kompatibilita se standardem Arinc 615A? V technické zprávě o tomto postrádám detailnější informace.
Komise
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), předseda
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Lacko Peter, doc. Ing., Ph.D. (FIIT STU), člen
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
HRBEK, David. Data loader pro komplexní testování palubních systémů. Brno, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2018-06-18. Vedoucí práce Růžička Richard. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21296/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT21296,
  author = "David Hrbek",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Data loader pro komplexn\'{i} testov\'{a}n\'{i} palubn\'{i}ch syst\'{e}m\r{u}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2018,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21296/"
}
Nahoru