Detail práce

Vylepšení rozšíření pro omezení volání JavaScriptu

Diplomová práce Student: Timko Martin Akademický rok: 2018/2019 Vedoucí: Polčák Libor, Ing., Ph.D.
Název anglicky
JavaScript Restricting Web Extension
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cieľom tejto práce je rozšíriť a funkčne vylepšiť prototyp webového rozšírenia vytvoreného Ing. Zbyňkom Červinkom, zamerané na ochranu súkromia užívateľa pri prehliadaní webu. V riešení boli využité nadobudnuté poznatky o fungovaní existujúcich nástrojov pre bezpečnosť a ochranu súkromia, ako napríklad technológia JavaScript Zero. Vytvorené riešenie pomocou techniky zapuzdrenia vhodných JavaScriptových objektov a funkcií, poskytuje užívateľom väčšiu anonymitu a ochranu pri prehliadaní webu. Rozšírenie bolo otestované a zverejnené pod názvom JavaScript Restrictor. Hlavným prínosom práce je zvýšenie ochrany súkromia užívateľa, ako aj zvýšenie bezpečnosti pred útokmi spojenými so zberom dát o užívateľoch.

Klíčová slova

Ochrana súkromia užívateľov internetu, bezpečnosť užívateľov internetu, JavaScript Restrictor, JavaScript Zero, rozšírenie webového prehliadača, JavaScript, WebExtensions.

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Bezpečnost informačních technologií
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
20. června 2019
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A".

Otázky u obhajoby
 • Podle čeho jste vybíral seznam funkcí JavaScriptu (část 6.2.1), které budete chránit? Myslíte si, že jsou ještě nějaké další funkce, které je potřeba ochránit, tj. anonymizovat?
Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT), člen
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT), člen
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Pavlík Jan, Mgr., Ph.D. (UM OADM FSI VUT), člen
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
TIMKO, Martin. Vylepšení rozšíření pro omezení volání JavaScriptu. Brno, 2019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-06-20. Vedoucí práce Polčák Libor. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21824/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT21824,
  author = "Martin Timko",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Vylep\v{s}en\'{i} roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{i} pro omezen\'{i} vol\'{a}n\'{i} JavaScriptu",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21824/"
}
Nahoru