Detail práce

Web Application for Certificate Management

Bakalářská práce Student: Kobyda Simon Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Burget Radek, doc. Ing., Ph.D.
Název česky
Webová aplikace pro správu certifikátů
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Cieľom tejto práce je vytvorenie softvéru na získanie a správu X.509 certifikátov. Hlavný dôraz je na poskytnutie múdreho a intuitívneho uživateľského rozhrania, ktoré by dovolilo spravovať certifikáty aj administrátorom, ktorí nemajú o nich veľa znalostí. Práca je implementovaná s technológiou React ako plugin pre Cockpit, vďaka čomu si nájde svoje miesto aj vo väčšom obraze Red Hat portfólia.

Klíčová slova

certifikáty, web, aplikácia, Cockpit, Red Hat, SSL, TLS, X.509, uživateľské rozhranie, React

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
28. srpna 2020
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
 1. There are a lot of classes described in the thesis, but a class diagram is missing. Can you show the class diagram?
 2. Explain a role of FreeIPA in your project, e.g., when requesting a new certificate.
 3. Is there any feedback from users and/or some case-studies?
 4. V čem jste vytvořil vaše slidy?
Komise
Hliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D. (UMAT FEKT VUT), předseda
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
KOBYDA, Simon. Web Application for Certificate Management. Brno, 2020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2020-08-28. Vedoucí práce Burget Radek. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/22969/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT22969,
  author = "Simon Kobyda",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Web Application for Certificate Management",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2020,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/22969/"
}
Nahoru