Ústav informačních systémů

NázevZkrSemKredZakon
Analýza a návrh informačních systémůAISZ5ZaZk
Vybraná témata z analýzy a překladu jazykůAPDZ0Zk
Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítíCCSZ5Klz
Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)I1CZ4Klz
Ekonomie informačních produktůEIPZ5Zk
Funkcionální a logické programováníFLPL5ZaZk
Grafové algoritmyGALZ5Zk
Grafická uživatelská rozhraní v X WindowGUXZ5Zk
Algoritmy (v angličtině)IALeL5ZaZk
AlgoritmyIALZ5ZaZk
Bezpečnost a počítačové sítěIBSL4ZaZk
Bakalářská práce Erasmus (v angličtině)IBTeL13Klz
Databázové systémyIDSL5ZaZk
Databázové systémy (v angličtině)IDSeL5ZaZk
Formální jazyky a překladačeIFJZ5ZaZk
Formální jazyky a překladače (v angličtině)IFJeZ5ZaZk
Informační systémyIISZ4ZaZk
Multimédia v počítačových sítíchIMUL4Klz
Návrh a implementace IT služebINIZ4Klz
Počítačové komunikace a sítěIPKL4ZaZk
Principy programovacích jazyků a OOP (v angličtině)IPPeL5ZaZk
Principy programovacích jazyků a OOPIPPL5ZaZk
Projektová praxe 1 (v angličtině)IP1eZ5Klz
Projektová praxe 1 (v angličtině)IP1eL5Klz
Projektová praxe 1IP1Z5Klz
Projektová praxe 2 (v angličtině)IP2eL5Klz
Projektová praxe 2IP2L5Klz
Projektová praxe 3IP3Z5Klz
Síťové aplikace a správa sítíISAZ5ZaZk
Počítačový seminářISCZ2Za
Semestrální projekt Erasmus (v angličtině)ITTeZ5Za
Tvorba webových stránekITWL5Klz
Tvorba webových stránek (v angličtině)ITWeZ5Klz
Základy programováníIZPZ7ZaZk
Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)I2CL4Klz
Management projektůMPRL5ZaZk
Desktop systémy Microsoft WindowsIW1Z5ZaZk
Serverové systémy Microsoft WindowsIW2L5ZaZk
Programování v .NET a C#IW5Z5Klz
Návrh, správa a bezpečnostNSBL5ZaZk
Pokročilé databázové systémyPDBZ5ZaZk
Prostředí distribuovaných aplikacíPDIZ5Zk
Přenos dat, počítačové sítě a protokolyPDSL5Zk
Pokročilé informační systémyPISL5ZaZk
Projektový manažerPMAL5Klz
Pokročilé operační systémyPOSL5Zk
Projektová praxe 1 (v angličtině)PP1eZ5Klz
Projektová praxe 1 (v angličtině)PP1eL5Klz
Projektová praxe 1PP1L5Klz
Projektová praxe 2PP2Z5Klz
Strategické řízení informačních systémůSRIZ5Zk
Moderní teoretická informatikaTIDZ0Zk
Teorie programovacích jazykůTJDZ0Zk
Vybrané problémy informačních systémůVPDL0Zk
Výstavba překladačů (v angličtině)VYPaZ5Zk
Internetové aplikaceWAPL5ZaZk
Získávání znalostí z databázíZZNZ5ZaZk
Grafové algoritmy (v angličtině)GALeZ5Zk
Pokročilé databázové systémy (v angličtině)PDBeZ5ZaZk
Seminář C#ICSL4Klz
Přenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)PDSeL5Zk
Digitální forenzní analýza (v angličtině)DFAaL5Zk
Prostředí distribuovaných aplikací (v angličtině)PDIeZ5Zk
Ukládání a příprava datUPAZ5ZaZk
CCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)CSOaL5Klz
Regulované gramatiky a automatyRGDZ0Zk
Směrování a přepínání v páteřních sítích (ENCOR)CE1Z5Klz
Pokročilé směrování v páteřních sítích (ENARSI)CE2L5Klz
Pokročilé komunikační systémy (v angličtině)PKSaZ5ZaZk
Projektová praxe 2 (v angličtině)PP2eL5Klz
Ontologie a sémantický webSWDZ0Zk
Zakon - Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Nahoru