Ústav informačních systémů

Zástupce vedoucího ústavu

Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.

Sekretářka

Profesor

Docent

Vědecký pracovník

Odborný asistent

Asistent

Externí spolupracovník

Technický/odborný pracovník

Technický pracovník

Student doktorského studia

Externí zaměstnanec

Nahoru