doc. Ing.

Michal Bidlo

Ph.D.

docent

+420 54114 1206
bidlo@fit.vut.cz
L330 Pracovna asistentů
10119/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  Application-specific HW/SW architectures and their applications, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8141, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Poskytování konzultací v oblasti genetického programování - doplňková činnost, CGP, 2023-2028, řešení, zahájení: 2023-11-01, ukončení: 2028-09-30
  Detail

 • 2021

  Pokročilá evoluční optimalizace matematických struktur pro řešení inženýrských úloh, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FSI-J-21-7432, 2021, ukončen, zahájení: 2021-03-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2020

  Bio-inspired methods for resource aware computer system design, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), 2020-2024, řešení, zahájení: 2020-09-29, ukončení: 2024-09-28
  Detail

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6309, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Navrhování a využívání knihoven aproximativních obvodů, GAČR - Standardní projekty, GA19-10137S, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2018

  Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18053, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2020-02-29
  Detail

 • 2017

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3994, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů, GAČR - Standardní projekty, GA14-04197S, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Studentská soutěžní konference STUDENT EEICT 2014, VUT v Brně, FIT-S-14-1, 2014, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Natural computing na nekonvenčních platformách, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/1517, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Podpora výuky hardwaru s využitím platformy FITkit, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2826/2010/G1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-01-12, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2007

  Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí, GAČR, GA102/07/0850, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Podpora výuky evolučního návrhu využívajícího development, FRVŠ MŠMT, FR2472/2007/G1, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů, GAČR, GA102/06/0599, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Podpora výuky biologií inspirovaného hardwaru, FRVŠ MŠMT, FR825/2006/G1, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

Nahoru