Doc. Dr. Ing.

Jan Černocký

Vedoucí ústavu

+420 54114 1284
cernocky@fit.vut.cz
Kancelář L221.2

[photo]

Kontakt

Ústav počítačové grafiky a multimédií

UPGM FIT VUT

Docent

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail cernocky@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1284
Místnost Kancelář L221.2
Researcher ID M-7494-2019
ORCID iD 0000-0002-8800-0210
Scopus Author ID 6604040821
Profil

Jan Černocký je docent a vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií (ÚPGM) na Fakultě informačních technologií (FIT) VUT v Brně. Roku 1997 založil výzkumnou skupinu BUT Speech@FIT a je jejím výkonným ředitelem. Je absolventem VUT v Brně (Ing.) a Université Paris Sud ve Francii (Ph.D.) a pracoval na ESIEE Paříž a na OGI Portland, Oregon, USA. Jeho výzkumné zájmy zahrnují umělou inteligenci, zpracování signálů a dolování dat z mluvené řeči (rozpoznávání řeči, mluvčího a jazyka). Vedl či spoluvedl řadu projektů financovaných z České republiky, Evropské unie i amerických agentur DARPA a IARPA. Byl spoluorganizátorem konferencí IEEE ICASSP 2011 v Praze a IEEE ASRU 2013 v Olomouci a organizuje Interspeech 2021 v Brně. Na FITu je garantem kursů ISS a ZRE věnujících se zpracování signálů a řeči. Je Senior Member IEEE and člen International Speech Communication Association (ISCA). Je aktivním popularizátorem svéh oboru a vědy obecně v médiích. V roce 2006 spoluzakládal firmu Phonexia s.r.o., která je jedním z předních světových dodavatelů produkčních řečových technologií.

Nahoru