Ing.

Jaroslav Dytrych

Ph.D.

Proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu

+420 731137899
+420 54114 1423
prodekan-vzdelavani@fit.vut.cz
dytrych@fit.vut.cz
Kancelář L221.1

[photo]

Funkce

Kolegium děkana FIT

proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Výzkumná skupina znalostních technologií

Nahoru