doc. Dr. Ing.

Otto Fučík

docent

+420 54114 1212
fucik@fit.vut.cz
L337 Kancelář
2081/osobní číslo VUT

Funkce

Členové komisí pro SZZ na FIT

předseda

Disciplinární komise FIT

člen

Kolegium děkana FIT

poradce děkana

Rada bakalářského studijního programu

člen

Rada magisterského studijního programu Informační technologie a umělá inteligence

člen

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny
Nahoru