doc. Dr. Ing.

Otto Fučík

docent

+420 54114 1212
fucik@fit.vut.cz
L337 Kancelář
2081/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Detekce dopravních hrozeb a 3D sémantická analýza dopravních scén, TAČR - 5. veřejná soutěž programu Delta 2, TM05000040, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  Aktivita A2 - Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, MŠMT ČR - Výzva pro VŠ v rámci NPO, 2022-2024, řešení, zahájení: 2022-07-01, ukončení: 2024-05-31
  Detail

 • 2021

  Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM, TAČR - 2. veřejná soutěž programu Doprava 2020+, CK02000126, 2021-2024, ukončen, zahájení: 2021-04-01, ukončení: 2024-03-31
  Detail

 • 2020

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6309, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Allium - Rozpoznávání, extrakce a analýza informací v obrazu, Allium, 2019-2020, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  OCCAM - OCR, ClassificAtion & Machine Translation, EK EU - Connecting Europe Facility (CEF), 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2021-09-30
  Detail

 • 2017

  MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2020-03-31
  Detail

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3994, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Inovace laboratoře bezpečnostní analýzy mikročipů, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR1239/2013/Aa, 2013, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 318763, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2015-11-30
  Detail

 • 2012

  Ověření realizace spojité zátěžové mapy pomocí moderních klasifikačních a predikčních metod, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030915, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

  Verifikace a optimalizace počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-12-1, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

  Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030841, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2008

  Bioinformatická a experimentální identifikace nekanonických struktur v geonomové DNA, GA AVČR - Standardní projekty, GA204/08/1560, 2008-2010, ukončen, zahájení: 2008-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2007

  Kity pro podporu výuky technicky orientovaných kurzů, FRVŠ MŠMT, FR2331/2007/A, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  E!3625 - INTELLIVIDEO, MŠMT ČR, OE219 (CZ), E!3625 (EU), 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2004

  Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM6383917201, 2004-2010, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Rapid prototyping tools for development of HW-accelerated embedded image- and video-processing applications, GA AVČR, 1ET400750408, 2004-2008, ukončen, zahájení: 2004-07-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2003

  3C Research - Convergent technology research for digital media processing and communicatins, Rendering on demand, VUT v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, 3C Research, 2003-2010, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2002

  Algoritmy počítačové grafiky s podporou FPGA, GAČR, GA102/02/0507, 2002-2003, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1998

  Metodika a prostředky pro analýzu testovatelnosti digitálních obvodů, GAČR, GA102/98/1463, 1998-2006, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 2006-03-31
  Detail

 • 1995

  Vývoj flexibilních číslicových architektur, GAČR, GA102/95/1334, 1995-1997, ukončen, zahájení: 1995-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1994

  Modely výpočtů a jejich paralelní implementace, GAČR, GA102/94/1096, 1994-1996, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1996-12-31
  Detail

  Paralelní výpočty a architektury, FVU VUT, C32/94-95, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

  Síť pro rozvoj pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEN 0449, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

 • 1992

  Projekt pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEP 0449, 1992-1993, ukončen, zahájení: 1992-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

 • 1991

  Metody a prostředky CAD pro VLSI, FEI VUT, FEI, 1991-1993, ukončen, zahájení: 1991-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

Nahoru