Ing.

Tomáš Chlubna

Student doktorského studia

+420 54114 1474
ichlubna@fit.vut.cz
Q202 Laboratoř UPGM
165205/osobní číslo VUT

Životopis

Získaná ocenění

Nahoru