Ing.

Tomáš Chlubna

Student doktorského studia

+420 54114 1474
ichlubna@fit.vut.cz
Q202 Laboratoř UPGM
165205/osobní číslo VUT

Výuka

Odkazy

Různé užitečné materiály, zejména k výuce grafiky a psaní BP/DP

Konzultace

Prosím napište mi mail s preferovaným časem konzultace. 

Vyučované předměty

MUL Multimédia
Cvičení na počítači, česky, anglicky, letní, UPGM
Nahoru