Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Centrum výpočetní techniky

CVT FIT VUT

Správce informačního systému

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail michal@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1199, +420 54114-1225
Místnost Kancelář L127
Nahoru