doc. Ing.

Richard Růžička

Ph.D., MBA

proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu

+420 54114 1208
prodekan-vzdelavani@fit.vut.cz
ruzicka@fit.vut.cz
L333 Kancelář
2797/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  High Performance, Safe, Secure, Open-Source Leveraged RISC-V Domain-Specific Ecosystems, KDT JU - Společná technologická iniciativa KDT, SEP-210876056, 2023-2026, přijat, zahájení: 2023-05-01, ukončení: 2026-04-30
  Detail

 • 2022

  Aktivita A - Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, MŠMT ČR - Výzva pro VŠ v rámci NPO, 2022-2024, řešení, zahájení: 2022-07-01, ukončení: 2024-05-31
  Detail

 • 2021

  FIT VUT - Příprava vlastního projektu v rámci programu Horizon Europe, JMK - Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-08-01, ukončení: 2022-01-31
  Detail

 • 2020

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6309, 2020-2022, řešení, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2018

  Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, JMK - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-02-01, ukončení: 2019-08-31
  Detail

 • 2017

  Infrastruktura pro moderní studium IT, MŠMT ČR - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení, zahájení: 2017-10-01, ukončení: 2022-09-30
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3994, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2015

  Inovace výrobní linky pro tvorbu vícevrstvých desek plošných spojů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-15-2832, 2015, ukončen, zahájení: 2015-04-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Multifunkční obvodové prvky na bázi hybridní organické elektroniky, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FCH/FIT-J-15-2652, 2015-2016, ukončen, zahájení: 2015-04-01, ukončení: 2016-01-31
  Detail

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Nekonvenční návrhové techniky pro číslicové obvody s vlastní rekonfigurací: od materiálů k implementaci, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD14055, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-05-05, ukončení: 2017-05-31
  Detail

 • 2012

  Evoluční návrh řízení v aeroservoelastickém jevu, MŠMT ČR - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti, 7AMB12DE004, 2012-2013, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Multimediální laboratoř pro návrh pokročilých integrovaných systémů, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR1558/2012/Aa, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Podpora talentovaných studentů na FIT VUT v Brně, RP MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), RP2011-25/9, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Laboratoř pro návrh a prototypovou realizaci pokročilých elektronických systémů, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2789/2010/Aa, 2010, ukončen, zahájení: 2010-01-12, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Natural computing na nekonvenčních platformách, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/1517, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Vzdělávání v IT pro praxi, MŠMT ČR - OPVK Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2, CZ.1.07/2.2.00/15.0163, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2013-05-31
  Detail

 • 2007

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů, GAČR, GA102/06/0599, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků - absolventů pro Evropský trh práce, MŠMT ČR, CZ.04.1.03/3.2.15.1/0003, 2006-2007, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

 • 2005

  Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů, GAČR, GD102/05/H050, 2005-2008, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2004

  Moderní metody syntézy číslicových systémů, GAČR, GA102/04/0737, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Sdružená laboratoř pro výuku technického vybavení počítačů, FRVŠ MŠMT, FR1687/2004/A, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 2003

  Formální přístup k plánování testu číslicových obvodů, GAČR, GP102/03/P176, 2003-2005, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2001

  Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu, GAČR, GA102/01/1531, 2001-2003, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

Nahoru