Doc. Ing.

Richard Růžička

Ph.D., MBA

Proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu

+420 54114 1208
prodekan-vzdelavani@fit.vut.cz
ruzicka@fit.vut.cz
Kancelář L333

[photo]

Funkce

Kolegium děkana FIT

proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu

Rada navazujícího magisterského studijního programu

předseda MIT

Rada bakalářského studijního programu

člen

Výzkumná skupina Evolvable Hardware

bývalý člen

Výzkumná skupina Nekonvenční číslicové obvody

Hlavní výzkumník
Nahoru