RNDr.

Marek Rychlý

Ph.D.

odborný asistent

+420 54114 1240
rychly@fit.vut.cz
C229 Kancelář
74799/osobní číslo VUT

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 03.07.2000 - 02.07.2003

  Bc., obor Informatika, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
  Specializace: Databáze, Počítačové systémy, Matematická informatika. Bakalářská práce: Získávání metainformací z textové podoby elektronicky dostupných článků.

 • 22.09.2003 - 27.06.2005

  Mgr. s vyznamenáním, obor Informatika, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
  Specializace: Informační systémy, Počítačové systémy. Diplomová práce: Podnikový informační systém pro odpadové hospodářství.

 • 01.09.2005 - 19.02.2010

  Ph.D., obor Výpočetní technika a informatika, Ústav informačních systémů, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Téma: Moderní metody vývoje informačních systémů. Disertační práce: Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture.

 • 01.05.2007 - 01.05.2008

  Doplňující pedagogické studium pro zaměstnance VUT, Institut celoživotního vzdělávání, Vysoké učení technické v Brně
  Závěrečná práce: Plánování a příprava předmětu Service Sciences na FIT VUT.

Přehled zaměstnání

 • 01.09.2007 - 28.02.2010

  asistent, Ústav informačních systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně

 • 01.03.2010 - ...

  odborný asistent, Ústav informačních systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • vývoj softwarových systémů založený na komponentách (Component-Based Development)
 • formální modely architektur informačních systémů
 • architektury orientované na služby (Service-Oriented Architecures)

Ocenění vědeckou komunitou

 • ocenění "the best student paper" za příspěvek na konferenci ISIM 2007
 • ocenění "one of the best student papers" za příspěvek na konferenci ISIM 2006
 • cena děkana (Fakulta informatiky, Masarykova universita, 2005)
Nahoru